Help mee aan het vastleggen van de coronacrisis in Brugge: actievoorwaarden

Actievoorwaarden


• U staat de foto(’s) en/of film(s) af aan Stadsarchief Brugge (SAB);

• U verklaart dat u zelf de maker bent van de foto(’s) en/of film(s) en dat er geen andere rechthebbenden zijn;

• U draagt het auteursrecht van deze foto(’s) en/of film(s) over aan het SAB en daarmee het recht om deze foto(’s) en/of film(s) op te nemen in de collectie en te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden, waaronder publicatie op de websites van het SAB, mits vermelding van de auteursnaam;

• U voorziet het SAB van de gevraagde informatie over de foto(’s) en/of film(s);

• Het SAB behoudt zich het recht voor om de foto(’s) en/of film(s) niet te bewaren en/of niet te publiceren;

• SAB mag de genoteerde persoonsgegevens m.b.t. de foto('s) en/of film(s) opslaan en publiceren, met uitzondering van het e-mailadres;

• De maker van de overgedragen foto(‘s) en/of film(‘s) verklaart dat eventuele personen op het beeld ofwel genoemd in de persoonsgegevens ermee akkoord zijn dat de maker deze beelden en gegevens afstaat c.q. overdraagt aan SAB;

• U mag natuurlijk zelf de door u gemaakte foto(’s) en/of film(‘s) blijven gebruiken en verspreiden;
- Het Stadsarchief Brugge behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen. Versie 1, 30 maart 2020.