Hemelwaterpremie

Premie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het openbaar rioolnet en het gebruik van hemelwater bij bestaande woningen.

Deze premie is stopgezet. Er worden geen nieuwe aanvragen of facturen aanvaard.
Het premiepakket van deze premie werd opgenomen in het aanbod van de Opknappremie.

Contactinformatie