Heraanleg Minnewaterpark: ontwerp herinrichting 2022

Even terug in de tijd …

Eind 2020 werd een voorstel voor de herinrichting van het Minnewaterpark opgemaakt. Na 40 jaar  verdient het park een opfrissing .

Dit voorstel werd aan de bewoners en passanten voorgesteld in een folder en werd meteen ook gepeild naar hun mening over dit voorstel.

De Stad ontving een 60-tal reacties en de opmerkingen/voorstellen werden meegenomen tijdens de opmaak van het definitieve ontwerp.

Dit ontwerp werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 24 januari jl. en het wordt op de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring.

Voorstelling herinrichting

Het meest bekende park van Brugge wordt opgefrist en krijgt een opwaardering met respect voor het verleden.  

Met dit document krijg je een uitgebreide omschrijving van de herinrichting. 

De herinrichting in een notendop:

  • vernieuwen van de paden in het park in dolomiet
  • aanleg van een nieuw wandelpad naar een nieuwe ontmoetingsplek aan het Minnewater: het nieuwe pad brengt meer sociale controle naar dit gedeelte van het park waar een nieuwe ontmoetingsplek komt met zicht op het water. Er komt een brug over de gracht naar de nieuwe zithoek. Dit pleintje zal vlot toegankelijk zijn en er zullen banken staan aan het water. Er ontstaat een zichtas naar het water vanuit het park.
  • vervangen van twee bestaande dolomietpaden door graspaden aan de kant van de Vesten en leilinden: graspaden zijn meer waterdoorlatend en beter voor de bomen die errond groeien
  • creëren van een welkomstplaats aan de Ijsputbrug: bij de ingang van het park vanuit de Vesten komt er een pleintje dat de bezoeker zal verwelkomen. Als je van de Bargebrug komt, zal je verwelkomd worden met bloemen en zitbanken.
  • het in beeld brengen van het kasteel ’t Fraeyhuis: op de hoekpunten van het voormalige kasteel ’t Fraeyhuis worden merktegels voorzien: als een herinnering aan vroeger.
  • voorzien van meer bebloeming in het park: een bijenvriendelijke plek met veel bloemen. Er komen grote vaste en wegneembare bloembakken op vraag van de buurt. Aan de huizen van het Colettijnenhof worden er geen bomen of hoge heesters aangeplant zodat de open ruimte wordt bewaard. Vele bloembollen worden aangeplant.
  • er komen losse groene stoelen en nieuw parkmeubilair rond bomen in het park, naast de typische Brugse zwanehalsbanken
  • aandacht voor de toegankelijkheid van het park: de trappen in het domein krijgen een anti-sliplaag.  
  • voorzien van twee hekjes: het brugje naar het Coletijnenhof en de verbinding naar de Arsenaalstraat krijgen een afsluitbaar hek. Deze poortjes blijven open maar kunnen om veiligheidsreden eventueel worden gesloten.

Kostprijs en timing

De heraanleg van het park start begin 2023.

De stad investeert 662.356,83 euro in de opfrissing van het park.

Het budget gaat hoofdzakelijk naar het rooien van beplanting, grondwerkzaamheden, de aanleg van paden in dolomietverharding, aanleg van het plein in straatsteenverharding, het leveren en plaatsen van straatmeubilair en groenaanleg en – onderhoud. 

Folder en infopaneel

De bewoners ontvingen in de loop van februari 2022 een folder met alle informatie over dit project. In het park zelf staan infopanelen met het plan van de herinrichting.