Heraanleg Prins Leopoldstraat

Eind 2021 plant het stadsbestuur een heraanleg van de Prins Leopoldstraat.

De toestand van het ondergrondse rioleringsnet in de Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Ook de bovengrondse infrastructuur (voetpaden, wegdek) is aan vernieuwing toe.

Voorafgaand aan de heraanleg van de straat worden alle nutsleidingen in het voetpad vernieuwd en aangepast.
De dienst Openbaar Domein maakte een ontwerpplan voor de heraanleg op. Je kunt de plannen hier bekijken.

Bewonersbrieven