Heraanleg Prins Leopoldstraat

Eind 2021 plant het stadsbestuur een heraanleg van de Prins Leopoldstraat.

De toestand van het ondergrondse rioleringsnet in de Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Ook de bovengrondse infrastructuur (voetpaden, wegdek) is aan vernieuwing toe.

Voorafgaand aan de heraanleg van de straat worden alle nutsleidingen in het voetpad vernieuwd en aangepast.
De dienst Openbaar Domein maakte een ontwerpplan voor de heraanleg op. Je kunt de plannen hier bekijken.

Fasering werkzaamheden heraanleg Prins Leopoldstraat

Uitvoerder: Aannemer Casteleyn en Zonen in opdracht van Stad Brugge
Wanneer: Omwille van het weer en onvoorziene omstandigheden bij de aanleg van de ondergrondse nutsleidingen, hebben de werkzaamheden enige vertraging opgelopen.

 • Fase 1: De wegwerkzaamheden tussen de Maalse Steenweg en het kruispunt zijn ondertussen zo goed als afgerond. Er rest enkel nog de aanleg van de toplaag en het groen.
  Sinds 14 oktober is een gedeelte van de Prins Leopoldstraat (van de Maalse Steenweg tot en met het kruispunt) terug open voor plaatselijk verkeer met voorrangsregeling.
 • Fase 2: vanaf het kruispunt Driekoningenweg tot en met 1ste inrit kinderopvang
  Sinds 10 oktober is de aannemer gestart met de aanleg van het voetpad en de rijweg. Einde fase 2 is voorzien tegen eind oktober.
 • Fase 3: Prins Leopoldstraat 14 tot en met huisnummer 42 – kinderopvang
  Van 3 oktober – 18 november 2022 (riolering + afwerking bovenbouw)
  De Prins Leopoldstraat is vanaf huisnummer 22 tot en met het kruispunt niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. De kinderopvang is te voet bereikbaar. De omleiding loopt via Maalse Steenweg - Prins Leopoldstraat - Leopold Debruynestraat – Schaakstraat – Moerkerkse Steenweg. Voetgangers en fietsers (afstappen ter hoogte van de werkzaamheden) kunnen de werfzone passeren. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een stilstaan- en parkeerverbod.
 • Fase 4: Tijdens deze fase starten de werkzaamheden tussen Prins Leopoldstraat 23 en de Moerkerkse Steenweg. Van 3 november tot en met begin april 2023
  De Prins Leopoldstraat is door de start van fase 4 onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer
  ter hoogte van huisnummer 24 tot aan de Moerkerkse Steenweg.

Bovenstaande timing is steeds afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Bewonersbrieven