Herbruikbare bekers ontlenen

Stad Brugge stelt vanaf 1 november 2023 zijn herbruikere bekers ter beschikking voor onderstaande groepen.

 • Stedelijke adviesraden Brugge
 • Organisatoren voor hun ondersteunde evenementen
 • Organisatoren van benefieten
 • Erkende Brugse verenigingen
 • Brugse scholen en kinderdagverblijven
 • Organisatoren van erkende buurt- en wijkfeesten 
 • Vzw’s, stichtingen en feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk
 • Overheidsinstanties en intercommunales

Lees zeker ook onze webpagina 'Duurzaam evenement organiseren'.

Er is ook een Bekers en Bestek Wegwijzer beschikbaar via OVAM.

Voorwaarden

 • Het evenement waarvoor je de bekers wilt huren, moet plaatsvinden op Brugs grondgebied.
 • De aanvrager dient onder de gebruikscategorieën B, C of D te vallen; beschreven in het reglement voor het gebruik van materiaal van de Uitleendienst van Stad Brugge. Onderverhuur is verboden.
 • Per aanvrager kunnen maximum 2.400 bekers per week gehuurd worden. Enkel na een gemotiveerde aanvraag kan de Stad eventueel een uitzondering toestaan.

Procedure

Aanvraag

 1. Klik hier om herbruikbare bekers te reserveren. De bekers dienen minimum 14 dagen op voorhand gereserveerd te worden.

Afhalen / terugbrengen

 1. De bekers dienen opgehaald en teruggebracht te worden bij SOBO vzw, Pathoekeweg 9 A7 in Brugge.
 2. Een transportbox bevat 480 bekers.

Bedrag

De ontlener betaalt geen huur, maar wel:

 • een waarborg: 0,10 euro per beker en 6 euro per transportbox
 • de kost voor het afwassen: 0,13 euro per beker en 0,75 euro transportbox
 • de kost voor verlies en/of schade van een beker: 0,50 euro per beker
 • de kost voor verlies en/of schade van een transportbox: 30 euro per transportbox
 • de kost voor het laattijdig terugbrengen: 0,10 euro /beker/dag

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan een uitzondering toestaan.

Regelgeving

Het ontlenen van de herbruikbare bekers van Stad Brugge valt niet onder het reglement voor het gebruik van materiaal van de Uitleendienst van Stad Brugge. Enkel de gebruikscategorieën zijn van toepassing.

Het volledige beheer van de herbruikbare bekers wordt uitgevoerd door SOBO vzw. Zij zorgen voor de volledige toepassing en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met Stad Brugge. 

Bekijk het reglement van SOBO vzw.

Contactinformatie

Contactpersonen