Herinrichting ‘kleine’ Waggelwaterstraat en Houtkaai

De Houtkaai speelt een belangrijke rol in het fietsroutenetwerk. Ter hoogte van de Houtkaai splitst de stadsfietsroute FR30 in een route naar het station (via de Maria Van Bourgondiëlaan) als in een route langsheen het kanaal die doorloopt in de Kolenkaai. Om ervoor te zorgen dat de Houtkaai deze rol zo optimaal mogelijk kan opnemen zijn er heel wat plannen in de maak voor deze straat alsook voor de ‘kleine’ Waggelwaterstraat. Een eerste reeks maatregelen staat klaar voor uitvoering.

Plannen

U kunt hier het plan bekijken.

Bewonerscommunicatie