Herinrichting Minnewaterpark voorgesteld

24
nov
2020

Bij veel Bruggelingen ligt het Minnewaterpark na aan het hart. Ook op internationaal vlak geniet het park een romantische uitstraling (bijnaam: ‘The Lake of Love’). Grenzend aan de Vesten en aan het Bargeplein, vormt het voor veel bezoekers de toegangspoort tot de stad.
Na veertig jaar komt er een heraanleg van het idyllische park.

“Het park is er om te genieten:  het hele jaar door en in het bijzonder tijdens de twee festivals waar de Bruggeling elk jaar naar uitkijkt. Een festival in een park heeft iets speciaals, maar het vergt ook heel wat inzet en onderhoud van onze dienst Openbaar Domein. Het park ondergaat nu een metamorfose, want de laatste heraanleg dateert immers van 1979”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Integrale heraanleg Minnewaterpark

“Meer dan veertig jaar na de heraanleg en bijna honderd jaar na de aankoop voorzien we een opwaardering aan de hand van een zo breed mogelijke aanpak. Het park zelf zullen we aanpakken na de volgende edities van het Cactusfestival en Feest in ’t Park. We plannen de start van de werkzaamheden in september 2021 zodat het afgewerkt is in april 2022. De kostprijs wordt geraamd op 551.000 euro”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Het huidige ontwerp voorziet een vervanging van het dambord door een ontmoetingsplek met gloednieuwe ziteilanden met groen en bloemen.

Met de aanplanting van twintig nieuwe bomen wordt er maximaal ingezet op het klimaat en is er voldoende schaduwruimte. “Voorjaarsbloemen in het gras, bomen, extra beplanting: het sprookjesachtige Minnewaterpark zal er nog beter uitzien dan ooit te voren”, zegt schepen Van Volcem. Verder onthardt de Stad bepaalde paden en wordt de verharding van nieuwe pleinen zoveel mogelijk vermeden.

Historische link herstellen

Tijdens de werkzaamheden krijgt het Brugse park een nieuwe dynamiek waarbij een historische link wordt hersteld. Burgemeester Dirk De fauw: “We voorzien een rechtstreekse aansluiting van het plein naar het Minnewater. We brengen deze verbinding tot stand aan de hand van een nieuwe houten brug over de bestaande gracht. Zo bieden we meer mogelijkheden tot rechtstreeks contact met het water en versterken we de identiteit van het park. Het is voor ons ook zeer belangrijk dat er een goede mobiliteitsstroom is voor de bezoekers van de twee festivals die ook in de toekomst in het Minnewaterpark plaatsvinden.

Het Cactusfestival en Feest in ’t Park brengen immers telkens duizenden mensen op de been en een goede toegankelijkheid en vlotte en veilige doorstroom zijn daarbij van cruciaal belang. Niemand staat graag in de file, niet met de auto maar ook niet te voet.”

Vlakbij het ontmoetingsplein zal men als het ware kunnen teruggaan in de tijd van het toenmalige kasteel ’t Fraeyhuis. “Aan de hand van gemerkte tegels die de hoekpunten van het voormalige kasteel aanduiden, zal men zich terug in de tijd van ’t Fraeyhuis wanen. De tegels zullen versierd worden met een unieke historische foto die doet dromen over de neogotiek waarin het kasteel opgetrokken was”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem. Tijdens de heraanleg zal de historische context zorgvuldig beschermd worden.

Beleidsvisie

Het stadsbestuur vindt de Brugse parken belangrijk en doet deze legislatuur inspanningen om bestaande parken te verbeteren en te vernieuwen alsook om nieuwe parken aan te leggen in de binnenstad (Bleekweide Stuurhuus, Begijnhof en Koning Albert-park) en in de deelgemeenten (De Lijn, Sint-Pieterplas, Veltempark, uitbreiding van 24 hectare in Veltembos, Katelijnepark). “Parken zijn de tuinen van de mensen en niet iedereen in de binnenstad heeft een tuin. Het zijn ook sociale ontmoetingsplaatsen waar je eens kan uitblazen. In coronatijden zien we meer dan ooit het belang van bossen, parken en leuke fietspaden”, aldus schepen Van Volcem. 

Inspraak

We plannen voor de start van de werkzaamheden ook een inspraakprocedure. “In de loop van de maand december geven we aan de hand van een duidingsfilmpje en een bevraging onze inwoners de kans om opmerkingen en suggesties te geven waarmee we rekening kunnen houden bij de heraanleg van het feeërieke  Minnewaterpark”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing

 • 2020: augustus-november: opmaak ontwerpdossier
 • 2020: december: aanvraag omgevingsvergunning
 • 2021: april-mei : aanbesteding
 • 2021: september: start werkzaamheden
 • 2022: april: einde werkzaamheden

Concreet overzicht werkzaamheden

 • Het bestaande dambord zal aangepast worden. Hier komt een nieuw gelijkgronds ontmoetingsplein waarbij er een spiegelvijver met spuitmonden en nieuwe zitbanken met bloemen worden voorzien. Op dit plein voorzien we ook een drinkwaterfontein en een grote vaste picknickbank met eenjarige bloemen in het midden.
 • Vlakbij dit plein zal de locatie van het voormalig kasteel ’t Fraeyhuis worden gevisualiseerd aan de hand van merktegels op de hoekpunten van het kasteel. Op elke merktegel zal een unieke foto van het kasteel te zien zijn. Via deze ingreep probeert het park de bezoeker te prikkelen naar zijn historisch verleden en tegelijk is de schaal en inplanting van het kasteel ook duidelijk.
 • Er zal een nieuw pad gelegd worden vanuit het nieuwe ontmoetingsplein naar het Collettijnenhof. Daarnaast is er een heropening van een historisch link naar het Minnewater voorzien vanuit het ontmoetingsplein. Deze link brengt de bezoeker via een nieuw pad en nieuwe brug naar een nieuw plein aan het Minnewater. Deze ontwikkeling zal een hele nieuwe dynamiek in het park teweeg brengen. Aan dit nieuw plein aan het Minnewater is er ruimte voor nieuwe bomen en bloemen voorzien.
 • We zetten maximaal in om het park klimaatrobuust te maken door aanplanten van meer dan 20 nieuwe bomen, we voorzien voorjaarsbloeiende bloembollen in het gras, we ontharden bepaalde paden , we beperken de oppervlakte aan verharding op de nieuw pleinen, en we zorgen dat hemelwater op de nieuwe verharding kan infiltreren in de groenzones. We voorzien een beheerplan met een langetermijnvisie.
 • De herinrichting voorziet ook enkele algemene ingrepen zoals het vernieuwen van het parkmeubilair en verlichting. Alle ingrepen houden rekening met de bestaande waardevolle bomen en de historische context van het park en de groene stoeltjes hebben intussen ook beetje geschiedenis geschreven en worden een vaste waarde in het park.

Meerwaarde ontwerp

 • Nieuwe paden en vernieuwing paden
 • Meer bloemen
 • Ziteiland parkdynamiek door nieuwe paden en pleinen
 • De herinrichting versterkt de historisch identiteit van het park(heropening naar Minnewater, vormgeving pleinen).
 • Nieuw pleintje
 • Behoud kussershoekje
 • Meer zichtbaarheid van het Kasteel
 • Behoud van groene stoeltjes

Bijzondere bomen in het Minnewaterpark

 • Witte Paardenkastanje
 • Ruwe Berk
 • Haagbeuk
 • Trompetboom
 • Gewone - Groene Beuk
 • Bruine Beuk
 • Gewone Es
 • Okkernoot
 • Amberboom
 • Gewone Plataan
 • Totaal 344 bomen