Het Pad der 7 Grenzen: educatief vormingspakket rond drugpreventie

12
sep
2022

Stad Brugge (Preventiedienst) lanceert een nieuw educatief vormingspakket voor het secundair onderwijs. Het draagt de naam Het Pad der 7 Grenzen en focust op drugpreventie en middelengebruik.

Het pakket bestaat uit twee luiken. Het eerste luik bestaat uit een vormingsdag waarbij de groep actieve uitdagingen moet uitvoeren doorheen het Astridpark. Tijdens deze actieve dag wordt er gereflecteerd op weerbaarheid, grenzen, sociale- en samenwerkingsvaardigheden én ook het thema middelengebruik.
De ervaringen in het eerste deel zorgen ervoor dat de reflectie hierop veel concreter kan gemaakt worden (cfr. ervaringsgericht leren). In het tweede luik kunnen scholen ook intekenen op een verdiepende vorming op school, waarbij er rond het thema middelengebruik en belangrijke thema's in de leefwereld van de jongeren wordt gewerkt.

De Preventiedienst helpt de scholen met de opmaak of actualisatie van een Drugbeleid op School. De dienst helpt de scholen proactief nadenken  over hun visie, regelgeving en zorg en over educatie en structurele maatregelen omtrent drugspreventie.
De Preventiedienst biedt de Brugse scholen ook educatieve activiteiten aan, zoals het theater Join(t) Us en nu ook het nieuwe Pad Der 7 Grenzen, in een samenwerking met met JAC Brugge.

Het Pad der 7 Zonden

De naam Het pad der 7 Grenzen is een knipoog naar  de film Anubis en het Pad der 7 Zonden aangezien middelengebruik vaak als een zonde beschouwd wordt. 

Het is een boeiend vormingspakket dat daarbij ook nog eens zorgt voor de bekendmaking van het JAC, een belangrijke plaats waar jongeren terecht kunnen bij vragen of problemen omtrent middelen, maar ook omtrent vele andere onderwerpen. Ondertussen werden er al heel wat aanvragen ontvangen voor deze vorming: zo staan er reeds 10 vormingen gepland voor het komende schooljaar.

Contactgegevens

Meer informatie