Het Pandschap en SVK sluiten samenwerking

28
dec
2021

Het Pandschap sluit een nieuwe samenwerking tussen SVK Brugge en Stad Brugge. Eigenaars die een woning willen verhuren via het SVK, kunnen een beroep doen op Het Pandschap om de woonst helemaal in orde te brengen volgens de huidige kwaliteits- en energienormen. Het Pandschap garandeert op zijn beurt een degelijke en duurzame renovatie.

Mark VANDENBOSSCHE, SVK Brugge: “Wie een woning verhuurt via SVK Brugge, doet dat heel bewust en is ook zeker van de maandelijkse huurinkomsten. Wij waken in overleg met de verhuurder contractueel over het pand en zorgen ervoor dat het in goede staat blijft. Maar vóór de verhuring kan starten, zijn er vaak nog aanpassings- of renovatiewerken nodig. Aanvankelijk werd die taak door de technische dienst van OCMW Brugge opgenomen, maar gaandeweg moesten we externe aannemers inschakelen. Door de nieuwe samenwerking hevelen geven die opdracht nu door naar Het Pandschap, dat de aanpassingswerken zal coördineren en uitvoeren.”

De nieuwe samenwerking betekent geen verandering voor de eigenaars of verhuurders: zij blijven de bouwheer. SVK begeleidt het proces mee en Het Pandschap zorgt in overleg voor de uitvoering van de werken de eigenaar tijdens het renovatieproces.

Bert VAN DEN BROELE, projectmedewerker Het Pandschap: “We werken steeds op maat en volgens de wens van de eigenaar. Tijdens een eerste bezoek in het pand bekijken we samen met SVK welke ingrepen er nodig zijn en welke financiering de eigenaar kan genieten. Daarna volgt een raming voor de renovatiewerken. Als de eigenaar en SVK hiermee akkoord gaan, krijgt het Pandschap het mandaat om de werken uit te voeren. Wij stellen de aannemers aan, coördineren de werken tot en met de oplevering en de start van de verhuring. Indien nodig helpen we de eigenaar ook met de aanvraag van allerlei premies: het gaat dus om ontzorging in de breedste zin van het woord.”

Een eerste project voor Het Pandschap in Brugge ligt vandaag aan de Gistelse Steenweg. Drie appartementen zullen er door het team in overleg gerenoveerd worden. Vervolgens regelt SVK Brugge de verhuring.

Schepen Pablo ANNYS: “Het mooie aan dit verhaal is dat we een extra brug slaan binnen de sociale huisvesting, waarmee we hopelijk nog meer mensen kunnen motiveren om een woning via het SVK te verhuren. De eventuele noodzakelijke renovatiewerken worden via Het Pandschap en in overleg met de eigenaar en SVK Brugge, van A tot Z afgewerkt. Ook wanneer de eigenaar deze kost niet zomaar kan ophoesten, bekijken we via welke financiering we alles kunnen ondersteunen. Zo tekenen we in Brugge op termijn voor een breder sociaal en kwalitatief woonpatrimonium, ten gunste van al wie nu nog op de wachtlijst voor die huisvesting staat.”

Schepen Franky DEMON: “De samenwerking met Het Pandschap bewijst dat we met onze stad meer dan ooit investeren in kwalitatieve huisvesting, op maat van gezinnen met een beperkt budget. De renovaties die Stad Brugge, SVK Brugge en Het Pandschap samen zullen coördineren, bieden perspectief voor een nog meer inclusieve stad die echt draait om mensen.”