Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor ondernemingen

Registreer je hier als Stadsleverancier

Het UEA of ESPD staat voor Uniform Europees Aanbestedingsdocument of European Single Procurement Document.

Wat is het UEA?

Het UEA is een instrument dat het gemakkelijker maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten.
Bij het indienen van een UEA geef je een eigen verklaring op van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

Aan de hand van je eigen verklaring kan je als deelnemende onderneming of andere marktdeelnemer bewijzen dat je:

  • je niet in één van de situaties bevindt waardoor je van de procedure moet of kan worden uitgesloten.
  • je voldoet aan de toepasselijke uitsluitings- en selectiecriteria.

Wanneer is het UEA verplicht?

Het UEA is verplicht voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

Er zijn enkele uitzonderingen voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017) of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (zie artikel 46, §3, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017). 

Sinds 18 april 2018 mag het UEA enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. 

Raadpleeg steeds de opdrachtdocumenten, hierin geven wij als aanbestedende overheid steeds aan indien het UEA verplicht moet ingediend worden.

Hoe maak ik een UEA aan?

  • ga naar de applicatie: https://uea.publicprocurement.be/
  • download de UEA-aanvraag van e-Notification en importeer deze in de UEA-service;
  • maak op basis van deze aanvraag een UEA-antwoord aan (al dan niet gebruik makend van de link met MyTelemarc);
  • download het antwoord zowel in XML- als in PDF-formaat;
  • dien beide formaten samen met je overige documenten in via e-Tendering.

Opgelet! Volg steeds de richtlijnen die aangegeven worden in de opdrachtdocumenten.
Hulp nodig? Raadpleeg dan de handleiding van het platform voor meer informatie.

Contactinformatie

Contactpersonen