't nieuw Zand

Tienduizend bezoekers voor openingsfeest 't Zand

Zowat tienduizend mensen zakten zaterdag 1 september naar 't Zand af voor de feestelijke opening van het plein. Ze genoten er van een gratis receptie, muziek, straattheater...

Bekijk hier een fotogalerij.

Hieronder zie je nog eens de film die er werd afgespeeld. 

Fotowedstrijd 'een blik op 't nieuw Zand'

Stad Brugge organiseerde een fotowedstrijd met als thema ‘een blik op ’t nieuw Zand’. Uit de inzendingen selecteerde een professionele jury op 6 augustus 20 foto’s. De jury en publiek bekroonden hun favorieten.
De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt plaats op zaterdag 1 september om 19.00 u. tijdens het openingsfeest van ’t Zand.

De prijzen gingen naar

 • 3de prijs: Lut Deduytsche (ontving cultuurbon van In&Uit ter waarde van 60 euro) – foto 7
 • 2de prijs: Kris Blomme (ontving bon Kookeet ter waarde van 120 euro) – foto 5
 • 1ste prijs: Lies Deprez (ontving 300 euro) – foto 17
 • publieksprijs: Kris Blomme ( = prijswinnaar 2de prijs) (ontving 300 euro) – foto 5

't nieuw Zand gerealiseerd

Bouwheer:         Stad Brugge

Ontwerp:           West 8 – Sweco Belgium

Aannemer:        Willemen Infra

De heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt is na anderhalf jaar een feit. Nog eventjes alles op een rij.

Evenementenplein

Het uitgangspunt van de wedstrijd was om van ’t Zand het evenementenplein van Brugge te maken. Met zijn 8.500m² leent het zich daar perfect toe. Het ‘lege middenplein’ is een bewuste keuze om het plein maximaal inzetbaar en obstakelvrij te maken voor een brede waaier aan evenementen. De nood daartoe is erg hoog, want ook op het oude ’t Zand was het plein op jaarbasis zo’n 220 kalenderdagen in gebruik door allerhande manifestaties en activiteiten, zoals ook de wekelijkse zaterdagmarkt.

Plein van linden

De 78 linden die op ’t Zand en de Vrijdagmarkt stonden, bevonden zich in erbarmelijke toestand. Dat omdat vele negatieve factoren een duurzaam boombeheer belemmerden. Alle linden werden verwijderd en er kwamen 105 nieuwe. Deels in de ondergrond met meer eigen ruimte en deels in boombanken.

Van 1 plein naar 4 nieuwe zones

Op het nieuwe ’t Zand zijn er 4 zones, elk met een eigen karakter en functionaliteit:

 • de zone aan de Westmeers en Kapucijnenrei: deze vroegere rijweg werd getransformeerd naar een nieuw plein met een attractieve rustplek aan het water;
 • de zone voor het Concertgebouw werd omgevormd van een verkeersplek naar een plein, op die manier krijgt het Concertgebouw (eindelijk) de entree dat het verdient;
 • de zone tussen het Concertgebouw en de rijweg is een plek waar door de nieuwe boombanken een nieuwe rust- en ontmoetingsplek ontstaat;
 • de zone tussen de Noord- en Zuidzandstraat is open om de evenementen de nodige ruimte te geven.

In essentie is het nieuwe ’t Zand even groot als het oude ’t Zand. De verbindingsweg tussen de Boeverie- en Zuidzandstraat loopt waar vroeger de fontein stond. Het plein loopt door tot aan de terrassen wat meer openheid met zich meebrengt.

Een warm plein

Eenmaal de cementsluier is weggedeemsterd zullen de warme kleuren van het graniet naar boven komen. Een kleine vooruitblik op de toekomst kun je nu reeds zien aan bv. de Westmeers.

Fietsenstallingen

Op het nieuwe plein zijn twee vlot toegankelijke ondergrondse fietsenparkings voor in totaal meer dan 850 fietsen. Door alle fietsen ondergronds te stallen wordt het open karakter van het plein maximaal gevrijwaard.

Verkeer en mobiliteit

 • Aan de kant Vrijdagmarkt is er een 2-richtingsverkeerrijweg, deze wordt in hoofdzaak gebruikt voor het openbaar vervoer;
 • langs de Smedenpoort, Hendrik Consciencelaan, Boeveriestraat, Vrijdagmarkt, Smedenstraat is er voor het gemotoriseerd verkeer een lus voor de ontsluiting van West-Brugge;
 • komende uit de Boeveriestraat moet het gemotoriseerd verkeer verplicht richting Vrijdagmarkt rijden en verder via Smedenstraat;
 • gemotoriseerd verkeer dat van de Unesco-rotonde komt, kan rechts afslaan en zo de Zuidzandstraat-Steenstraat binnenrijden;
 • de Smedenstraat is bereikbaar vanuit de Noordzandstraat, Hoefijzerlaan en Vrijdagmarkt;
 • er is geen rijweg aan de pleinkant Noord-/Zuidzandstraat, enkel voor de bevoorrading van de horecazaken en het Concertgebouw is daar binnen de venstertijden gemotoriseerd verkeer toegelaten;
 • het openbaar vervoer kan langs de Vrijdagmarkt de Hoefijzerlaan op, het openbaar vervoer heeft voorrang op het verkeer uit de Noordzandstraat;
 • de Hauwerstraat is ter hoogte van de Vrijdagmarkt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, er kan wel via de Hauwerstraat, Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk en de Maagdenstraat gecirculeerd worden;
 • fietsers en voetgangers mogen zich vrij bewegen over het plein;
 • langs het Concertgebouw verloopt het fietsverkeer volledig aan de zijde van het Koning Albert I-park.

Opdeling en organisatie

De bestrating is een mozaïek van vlakken die in dialoog gaat met de verschillende gevels van de omliggende gebouwen. De uitvoering is een variatie aan granietklinkers die per zone verschillen van kleur, afwerking en legverband. Het verschil in bestratingsvlakken zorgt naast de ruimtelijke opdeling en samenhang ook voor een helder organisatiepatroon voor de opstelling van de wekelijkse markt.

Laden en lossen

Op en rond het plein zijn verschillende laad- en loszones voorzien. Deze zijn met subtiele markeringen aangeduid.

Bomen

Er bevinden zich 105 linden op het plein. Om deze bomen alle groeikansen te bieden, werden bomenbunkers aangelegd. Dat zijn ondergrondse betonnen constructies die een stevige basis vormen voor het aanbrengen van een ondergrondse voedingsbodem voor de bomen. Elke boom krijgt nu meer dan 30m³ bomengrond. Waar niet voldoende ruimte was en er volgens het ontwerp toch bomen moesten komen, zijn bomenbanken met hoogstammige en meerstammige Mongoolse lindes. Deze bomenbanken maken deel uit van het plein en zijn deels ook het gezicht ervan.

Technische voorzieningen

Openbare verlichting en camerabewaking

Langs de pleinranden zijn 56 energiezuinige verlichtingslantaarns voorzien. Daarnaast zijn aan beide zijden van de centrale ruimte 8 hogere verlichtingsarmaturen met projectoren. Bovenop de straat- en pleinverlichting is er accentverlichting om ’s avonds voor extra sfeer te zorgen. Aan de bomen, de Kapucijnenrei, ter hoogte van de zitbanken en aan de voetgangerszones is detailverlichting voorzien. In een deel van de verlichtingspalen is de camerabewaking met zicht op het uitgansleven geïntegreerd. Comfort, veiligheid en verbruik worden op elkaar afgestemd.

Elektriciteit

De elektriciteitsvoorzieningen zijn voldoende groot om zelfs de Meifoor van de nodige stroom te voorzien zonder dat energievretende dieselgeneratoren gebruikt moeten worden. In de mastvoeten van de openbare verlichting zijn bijkomende aansluitingsvoorzieningen voor elektriciteit geïntegreerd. Centraal op het plein zijn bijkomend ondergrondse aansluitkasten voorzien. Dit alles speelt in op het multifunctioneel gebruik van het plein.

Afvalcontainers

Om tot een netter straatbeeld te komen, zijn er 3 ondergrondse afvalcontainers op het plein. Zo worden geen vuilniszakken meer buiten geplaatst en daardoor ook geen meeuwen aangetrokken.

BOEK

Er is een boek over de heraanleg van 't Zand. Het boek is tegen 5 euro (drukkost) te koop bij In&Uit.  Je kunt het boek ook hier downloaden.