't nieuw Zand

 

opening 't Zand

 

Openingsfeest 't Zand en Vrijdagmarkt

De grondige heraanleg van ’t Zand en de Vrij­dagmarkt is op een aantal details na voltooid. De voorbije maanden veranderde de grootste open plaats van Brugge in een mooi, licht en functioneel evenementenplein.

Stad Brugge wil alle inwoners laten genieten van het afge­werkte plein en hen bedanken voor hun geduld. Daarom nodigt het stadsbestuur alle Bruggelingen uit op de grote opening.

Op zaterdag 1 september om 19 u. is iedereen van harte welkom op ’t Zand voor een onvergetelijke feestavond met concerten, een gratis receptie en heel wat animatie.

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA

 • Charmante en sensationele schietshow (het Kabinet)
  Schietkraam
 • Originele acts (productiehuis Cirq)
 • ‘Craie de trottoir’: straattheater vol improvisatie, mime, humor en non-verbale nonsens (Hendrik & Co)
 • Dansen op ’t Zand (salsa, tango, volksdans)
 • Straattheater (The Primitives)
  Primitives
 • One-man band met stijl (La Muette)
 • De Race-Bob (Kompagnie Ofwel)
  racebob
 • Laat jezelf tekenen (Theatre Caricature)
 • 3D krijtcreaties (Toni Ortis)
  3D krijtcreaties
 • Fototentoonstelling ‘een blik op ’t nieuw Zand’ (aan In&Uit)
 • Openluchtfilm (Cinemobiel om 22.00 uur) aan de opengewerkte rei
 • Infostanden ‘Beurssite’ en ‘’t Zand vroeger en nu’ (in het Concertgebouw)
 • Liquid Wall (Laat jouw ideeën na op dit verplaatsbaar paviljoen waar ontmoeting centraal staat)
 • Photobooth (zet jezelf in de kijker)

Op de avond zelf deelt de Stad ook folders uit waarin je het feestprogramma vindt. Op de achterzijde van de folder staat het plan met de nieuwe opstelling van de kramen tijdens de zaterdagmarkt.

In&Uit schenkt op zaterdag 1 september allerlei prijzen weg!

Honderd cultuur- of sportklanten die op 1 september een ticket aankopen, maken kans op een prijs: o.a. geschenkbonnen van In&Uit, zwemtickets van Lago Olympia, tickets van Kinepolis,…*
Open: vanaf 10 u. tot 17 u.
*zolang de voorraad strekt

Fotowedstrijd 'een blik op 't nieuw Zand'

Recent werd een fotowedstrijd georganiseerd door de Stad Brugge met als thema ‘een blik op ’t nieuw Zand’. Uit de inzendingen selecteerde een professionele jury op 6 augustus een 20-tal foto’s. Drie van deze foto’s werden als laureaat bekroond. De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt plaats op zaterdag 1 september om 19.00 u. tijdens het openingsfeest van ’t Zand.

De juryleden waren: Davy Coghe, Toon Grobet, Matthias Desmet en  Klaas Verdru.

jury fotowedstrijd

Stem op je favoriete foto

Vanaf 14 augustus tot en met 16 september kan men deze 20 geselecteerde foto’s bekijken op ’t Zand op het plein voor In&Uit.

Tussen 14 en 28 augustus kan het publiek er zijn voorkeur uitspreken voor één van de foto’s. Op basis van de stemmen wordt de publieksprijs toegekend. Ook deze prijs wordt uitgereikt op zaterdag 1 september op het openingsfeest.

Je kunt de 20 geselecteerde foto's hier bekijken.

Hier kun je vanaf 14 augustus online stemmen

Thematische toelichting bij definitieve ontwerp van West 8

Fietsenstallingen

Verkeer & Mobiliteit

Bestrating

Openbare toiletten

Bomen

Boombanken

Technische voorzieningen

Terrassen

Toegankelijke rei

 

Boek

 

FIETSENSTALLINGEN

’t Nieuw Zand krijgt er in totaal een vierhonderdtal kwalitatieve fietsenstallingen bij en alle fietsstalplaatsen verhuizen ondergronds. 
Op die manier wordt het open karakter van het plein maximaal gevrijwaard.

fietsenstallingen 't zand

Om het gebruik van de nieuwe fietsenstallingen aan te moedigen, wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid en de veilige inrichting ervan.

De totale capaciteit van de huidige ondergrondse, bewaakte fietsenparking aan de Noordzandstraat wordt opgetrokken naar 502 stalplaatsen. Het gaat om 338 vrij toegankelijke fietsenstallingen en daarnaast blijft de afgesloten en permanent beveiligde fietsenstalling voor 164 fietsen (met badgesysteem) ook behouden. De fietser zal deze fietsenparking kunnen betreden via twee toegangshellingen. De ene wordt geplaatst tussen de Noordzandstraat en de Zuidzandstraat, de andere tussen de Smedenstraat en de Noordzandstraat. De lift in het paviljoen kant Noordzandstraat biedt een derde mogelijkheid om de fietsenparking te bereiken.

De huidige fietsparking aan het Concertgebouw krijgt eveneens een uitbreiding met 63 stalplaatsen. De bestaande fietsstallingen worden bovendien comfortabel heringericht. Om het gebruiksgemak te verhogen, wordt de trap van en naar de fietsenparking minder steil.

De trappen van beide fietsenparkings krijgen aan weerszijden een fietsgoot. Om het comfort en de toegankelijkheid nog te verhogen, werd het oorspronkelijke idee (een trap om naar beneden te gaan en een roltapijt om zich naar boven te begeven) aangepast. In het nieuwe plan wordt in de toegang tussen de Smedenstraat en de Noordzandstraat gewerkt met twee automatische roltapijten. Door het bijkomende roltapijt kunnen personen met een zwaar beladen fiets vlot de fietsparking binnengaan en verlaten.

VERKEER & MOBILITEIT

Het luik mobiliteit/verkeer zorgde voor discussie. Rekening houdend met de ontvangen reacties en bezorgdheden werd het initieel voorgestelde concept verder uitgewerkt en verfijnd. De belangrijkste uitgangspunten van het finale voorstel zijn:

 • aan de kant Vrijdagmarkt wordt een rijweg voor 2-richtingsverkeer voorzien; deze weg wordt in hoofdzaak gebruikt voor het openbaar vervoer en taxi’s, maar ook voor de ontsluiting van West-Brugge. Er wordt in essentie een nieuwe ‘lus’ gecreëerd (Smedenpoort - Hendrik Consciencelaan - Boeveriestraat - Vrijdagmarkt - Smedenstraat), waardoor het autoverkeer komende uit de Boeveriestraat toelating krijgt om via de Vrijdagmarkt en de Smedenstraat de binnenstad te verlaten. Dit faciliteert de ontsluiting van de wijk West-Brugge.

  vrij verkeer 't Zand

 • er komt geen doorgaande verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen de Boeveriestraat naar de Zuidzandstraat.
  Ook de afslaande beweging voor auto’s komende uit de Boeveriestraat richting Unesco-rotonde verdwijnt (met uitzondering voor taxi’s). Dit om de druk van het ‘sluipverkeer’ op West-Brugge in het algemeen en op de Boeveriestraat in het bijzonder weg te nemen.
 • het gemotoriseerd verkeer dat van de Unesco-rotonde komt, kan -zoals op vandaag- rechts afslaan en zo de Zuidzandstraat/Steenstraat binnenrijden.
 • de Smedenstraat is met de wagen bereikbaar vanuit 3 verschillende rijrichtingen: vanuit de Noordzandstraat, vanuit de Hoefijzerlaan en vanuit de Vrijdagmarkt.
 • zoals initieel voorzien, verdwijnt de rijweg aan de kant Noordzand-/Zuidzandstraat van het plein. Zo wordt het plein in de praktijk ‘doorgetrokken’ tot aan de terrassen van
  ‘t Zand. Op de plaats waar nu de rijweg ligt wordt in de pleinbevloering wel een markering aangebracht die aangeeft waar mag gereden worden in functie van bevoorrading van de horecazaken en het Concertgebouw (laden en lossen binnen de venstertijden). Het verdwijnen van deze rijweg betekent ook dat de bestaande autoverbinding tussen de Oostmeers-Westmeers en ‘t Zand verdwijnt. In de nieuwe situatie zal er een nieuwe verkeerslus ontstaan tussen Oostmeers en Westmeers om zo de ring te bereiken.
 • het openbaar vervoer kan langs de Vrijdagmarkt de Hoefijzerlaan op; daartoe wordt aan de pleinzijde een exclusieve afslagstrook voor het openbaar vervoer voorzien; de bussen van De Lijn hebben daar voorrang op het gemotoriseerd verkeer dat uit de Noordzandstraat komt.

  openbaar vervoer 't Zand

 • gelet op de nabijheid van het kruispunt met de Boeveriestraat wordt de Hauwerstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door het afsluiten van de Hauwerstraat ter hoogte van de Vrijdagmarkt wordt een autoluwe verbinding voor fietsers en voetgangers gecreëerd tussen de beurshal en ‘t Zand. Wagens kunnen via Hauwerstraat - Zwijnstraat - Sint-Maartensbilk - Maagdenstraat circuleren.
 • in de wijk West-Brugge worden punctueel een aantal rijrichtingen aangepast om alles bereikbaar te houden. Ook de ‘rechts-in, rechts-uit’-mogelijkheid ter hoogte van het kruispunt Koning Albert I-laan – Hendrik Consciencelaan blijft behouden.
 • fietsers en voetgangers mogen zich vrij bewegen over het nieuwe plein.
  Waar de doorgaande verbinding tussen de Boeveriestraat en de Zuidzandstraat ‘geknipt’ wordt voor gemotoriseerd verkeer blijft deze verbinding wel gevrijwaard voor fietsers. In het gabariet van de weg worden, aan weerszijden, ook gemarkeerde fietspaden voorzien; op het kruispunt hebben de fietsers voorrang op het gemotoriseerd verkeer.
  Langs het Concertgebouw verloopt het fietsverkeer volledig aan de zijde van het Koning Albert I-park.

Met deze wijzigingen werd een compromis gevonden waarbij de essentie van het initiële concept behouden blijft, maar waarbij toch tegemoetgekomen wordt aan een aantal fundamentele opmerkingen/bezorgdheden die naar voor kwamen tijdens de inspraakronde. Het spreekt voor zich dat deze wijzigingen bij invoering nauwlettend opgevolgd en geëvalueerd zullen worden. 

BESTRATING

algemeen
Het plein wordt intensief gebruikt, vaak door zware voertuigen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de funderingen. Afhankelijk van het gebruik en de zone op het plein wordt een aangepaste bestratingsdikte voorzien. De bestrating van het nieuwe plein en de zone er rond wordt hoofdzakelijk in granietklinkers uitgevoerd, een duurzaam en degelijk materiaal dat voldoet aan de comforteisen, onder meer door de mogelijkheid om te werken met fijne voegen. Voetgangers zullen gemakkelijk kunnen stappen over de vlakke bovenzijde van de stenen.

bestrating 't Zand

opdeling en organisatie
De bestrating wordt als een mozaïek van vlakken ingevuld. De mozaïek gaat in dialoog met de verschillende gevels van de omliggende gebouwen maar vormt ook een abstracte organisatiefiguur in de ruimte. De uitvoering gebeurt in een variatie aan granietklinkers die per zone verschillen van kleur, afwerking en legverband.

Het verschil in bestratingsvlakken zorgt naast de ruimtelijke opdeling en samenhang ook voor een helder organisatiepatroon voor de opstelling van de wekelijkse markt. Deze opstelling gaat uit van het bundelen van enkele rijen die door iets ruimere doorgangen met elkaar verbonden worden. Het aantal standplaatsen blijft nagenoeg gelijk, zowel voor de marktkramen als foorattracties.

laden en lossen
Op en rond het plein worden verschillende laad- en loszones voorzien. Deze worden aangegeven met een subtiele markering, bijvoorbeeld door middel van klinknagels.

slechtzienden
In de heraanleg gaat ook aandacht naar de slechtzienden. 
Het bestratingspatroon laat een integratie van markeringselementen 
in langs- en dwarsrichting toe.

OPENBARE TOILETTEN

We vinden het belangrijk dat mensen terecht kunnen op kwalitatieve openbare toiletten. Daarom komen er nieuwe toiletten in het hoofdpaviljoen op ’t Zand. We voorzien twee herentoiletten, twee urinoirs, drie damestoiletten en een gehandicaptentoilet op het gelijkvloers van het hoofdpaviljoen.

Bovendien vernieuwen we de afvoer van de twee bestaande, bovengrondse urinoirs. Zo willen we  geurhinder van deze urinoirs tegengaan.

BOMEN

De bomen op ’t Zand die begin januari jl. gerooid werden zijn in grote lijnen op te delen in 2 grote groepen. Eén helft van de bomen stond er reeds bij de aanleg van ’t Zand in z’n huidige toestand begin de jaren ’80. Een tweede helft werd aangeplant tijdens diezelfde werken. Alle bomen, zowel deze die er reeds stonden als deze die werden aangeplant, hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot volwassen bomen. Enkele oorzaken en gevolgen van hun standplaats hebben de Stad er echter toe gebracht om deze allen te rooien.

De bomen staan in de verharding en hebben een vrij klein wortelgestel ontwikkeld doorheen de jaren, waardoor hun vitaliteit en stabiliteit niet steeds optimaal was en ziekteverschijnselen optraden die in normale groeiomstandigheden niet voorkomen bij deze leeftijd van linden.

Bomen 't Zand

Door de combinatie van horecaterrassen en gevelpartijen werden de linden zeer frequent gesnoeid. Snoeien betekent voor elke boom, het aanbrengen van snoeiwonden. Wanneer dit te vaak gebeurt ontstaan zwakke plekken waar ziektes en plagen alle kansen krijgen om de boom te verzwakken. Ook dit is reeds frequent voorgekomen met het rooien van enkele bomen tot gevolg. Ook blijkt bij alle linden een aanwezigheid van inrottende takken, kronen en stamvoeten aanwezig te zijn. Het risico op uitscheuren of omvallen is hierdoor reëel.

Tenslotte houdt het verplanten van dergelijke bomen een risico in, voor wat betreft de overlevingskansen nadien. Samen met de reeds zwakke gezondheidstoestand van de linden en de hoge investeringskost om deze te verplanten, heeft de Stad Brugge er voor gekozen de linden te vervangen door een honderdtal nieuwe lindebomen.

Op maandag 27 maart 2017 om 7.30 uur startte een nieuwe fase van de werkzaamheden op ’t Zand. 

De vroegere bomen

bomen 't ZandIn het ontwerp van het nieuwe Zand was er plaats voor heel wat nieuwe linden. Na een grondige analyse koos het stadsbestuur voor de aanplanting van nieuwe bomen.

De voorgaande bomen hadden te weinig plaats voor hun wortels, waardoor hun vitaliteit en stabiliteit niet steeds optimaal waren en ziekteverschijnselen optraden die in normale groeiomstandigheden niet voorkomen bij deze leeftijd van linden.

Ook bleek bij alle linden een aanwezigheid van inrottende takken, kronen en stamvoeten aanwezig te zijn. Het risico op uitscheuren of omvallen was hierdoor reëel. Daarnaast zorgde het type linde ook voor veel hinder in de terraszone.

Bomenbunkers en -banken

Om de bomen meer groeikansen te bieden, werden al ‘bomenbunkers’ aangelegd. Dit zijn ondergrondse betonnen constructies die een stevige basis vormen voor het aanbrengen van een ondergrondse voedingsbodem voor de bomen. Waar de bomen vroeger 4m³ grond kregen, krijgen de bomen nu meer dan 30m³ bomengrond.

Op het plein zelf komen bomenbanken waarin hoogstammige en meerstammige Mongoolse lindes worden aangeplant. Verspreid over het plein versterken deze bomenbanken de beoogde groene uitstraling, gecombineerd met voldoende, comfortabele zitgelegenheid voor elke gebruiker.

In een eerste fase worden 22 zilverlindes op maandag 27 en dinsdag 28 maart aangeleverd. De lindes worden in de eerste rij ter hoogte van de horecazaken tussen de Noordzandstraat/Westmeers aangeplant, vanaf maandag 27 maart. Het aanplanten gebeurt doorlopend vanaf 7.00 tot 17.00 uur. Tegen de paasvakantie zouden de 22 lindes moeten aangeplant zijn.

De tweede en derde fase zijn gepland in de winter van 2017/2018 en zijn afhankelijk van de voortgang van de wegeniswerkzaamheden.

 

BOOMBANKEN

Op plaatsen waar te weinig ruimte beschikbaar is voor het planten van bomen, worden nieuwe bomen aangeplant in speciaal daarvoor ontworpen constructies.

Boombanken 't Zand
De ondergrondse parking ligt immers plaatselijk slechts tientallen centimeters onder het pleinoppervlak. De bovengrondse constructies bevatten voldoende grond om volwassen bomen te doen groeien. Hun aangepaste vormgeving maakt ze tevens geschikt als zitbank. Verspreid over het plein versterken deze boombanken de beoogde groene uitstraling, gecombineerd met voldoende, comfortabele zitgelegenheid voor elke gebruiker.

De banken maken deel uit van het plein en zullen dan ook deels het gezicht van het nieuwe plein bepalen. Hun afwerking bestaat uit dezelfde granietsoorten als de pleinverharding. Op weloverwogen plaatsen zijn uitnodigende houten elementen geïntegreerd die de banken een zacht karakter geven en het zitcomfort verhogen. Dit zal resulteren in verschillende gezellige en groene rustpunten.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

openbare verlichting
Langs de pleinranden worden 56 energiezuinige verlichtingslantaarns voorzien en naast de standaard openbare verlichting komen aan beide zijden van de centrale ruimte acht hogere verlichtingsarmaturen met projectoren. Comfort, veiligheid en verbruik worden op elkaar afgestemd.

Verlichting 't Zand

De camerabewaking met zicht op het uitgangsleven (cafés tussen Noord- en Zuidzandstraat), op de evenementen op het plein en in de Zuidzandstraat wordt geïntegreerd in de verlichtingspalen.

Naast de straat- en pleinverlichting, is gekozen voor accentverlichting om ’s avonds voor extra sfeer te zorgen op het plein. Er komt detailverlichting aan de bomen, sfeerverlichting aan de opgewaardeerde rei (kant Concertgebouw) en ter hoogte van de zitbanken. Een zachte belichting van de voetgangerszones begeleidt de wandelaars. De toegangstrappen van de parking en de banken zijn ook onderstreept met licht.

elektriciteit
Bij de uitwerking van ‘t Nieuw Zand worden de elektrische installaties grondig vernieuwd (elektriciteitskasten, bekabeling, aansluitpunten…). In de mastvoeten van de openbare verlichting worden bijkomend aansluitingsvoorzieningen voor elektriciteit geïntegreerd. Centraal op het plein worden bijkomend ondergrondse aansluitkasten voorzien. Deze maatregelen spelen in op het multifunctioneel gebruik van het plein.

afvalcontainers
Door het toeristische verblijfskarakter van het ’t Zand is gekozen voor volledig ondergrondse afvalcontainers. Deze zijn afgeschermd voor meeuwen en dragen bij tot een netter straatbeeld. De containers worden geïnstalleerd op drie strategisch gekozen locaties: twee aan de kant van ’t Zand en één aan de kant van de Vrijdagmarkt. Het gebruik van ondergrondse containers is een proefproject voor de Stad Brugge. De Stad overlegt met IVBO en de horeca over de verdere praktische aanpak.

speelelementen
Een van de uitgangspunten bij de opstart van het dossier was om kinderen en jongeren niet te vergeten bij de herinrichting. Door het subtiel integreren van diverse spelprikkels wordt ‘t Zand in de toekomst een stuk aantrekkelijker voor deze doelgroepen. Voor de concrete uitwerking is het ontwerpteam  samen met experten ter zake alles aan het uittekenen.

TERRASSEN

Van de heraanleg van het plein wordt gebruik gemaakt om in de toekomst te komen tot een homogener beeld van de vele gezellige terrassen op het plein. Bij aanvang van de ontwerpwedstrijd koos het stadsbestuur ervoor om de vaste terraszone te vrijwaren bij de heraanleg. Maar daaraan werd wel de intentie verbonden om de losse terraszone aan te pakken.

Terrrasen 't zand

Dit werd kracht bijgezet toen beslist werd om, in ruil voor de inspanningen van de horeca-uitbaters, ook extra te investeren in gevelverlichting. Het is de bedoeling om hierover in de komende periode sluitende afspraken te maken met de betrokken uitbaters om zo tot een ‘win win’-situatie te komen die resulteert in een nog attractiever plein.

TOEGANKELIJKE REI

Door het doortrekken van het park tot voorbij het Concertgebouw verdwijnt de autoverbinding van ’t Zand met de Westmeers/Oostmeers. Dit biedt de mogelijkheid om het water van de aanpalende rei, kant Westmeers, in het project te integreren. De rei zal meer open worden uitgewerkt om de beleving van dit water vanaf Westmeers langs het stuk aan het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen. In die context zal ook de geurhinder worden tegengegaan door een volledig nieuwe riolering op het plein en de afkoppeling  van het vuilwatercircuit in de reien.

Om het contact met de rei mogelijk maken, komen aan de kant van de Westmeers over een korte afstand een aantal zittreden.  Dit wordt zeker een gezellige, nieuwe ontmoetingsplek in het hart van onze stad.

Keuze Bruggelingen

Tijdens de verschillende tentoonstellingsmomenten over de heraanleg van ‘t Zand werd aan de Bruggeling gevraagd waar hij of zij de fontein met beeldengroep het liefste zag komen. Er kwamen diverse suggesties, maar de voorkeur ging uit naar een locatie in het Koning Albert I-park. Een voorkeur die later bevestigd werd door het college van burgemeester en schepenen. 

Vervolgens werd een zoektocht gestart om de meest geschikte inplantingsplaats te vinden voor een fontein. Deze zoektocht mondde uiteindelijk uit in een project waarbij een fontein een prominente plaats krijgt en bovendien nu de aanleiding is voor een opwaardering van het oostelijk deel van het Koning Albert-I park en de Kapucijnenrei. De slordige parkingang van vandaag wordt getransformeerd in een levendige stadsentree met een aantrekkelijke ontmoetingsplaats aan het water.

Water- en trappenpartij als blikvanger bij stadsentree

Aan de ingang van het park, aan de kant van het station, wordt de Kapucijnenrei verbreed. Er werd voor deze locatie gekozen omdat deze zone van het park op vandaag niet gebruikt wordt omwille van de relatief steile hellingsgraad. De te realiseren trappen- en waterpartij benadrukt de aanwezigheid van de Kapucijnenrei. Daardoor ontstaat in het park een ruimtelijk aantrekkelijke ontmoetingsplaats, nabij één van de belangrijkste stadsentrees. 

De water- & trappenpartij, het standbeeld van Koning Albert I en het Concertgebouw vertellen elk een verhaal en begeleiden de bezoeker op weg naar ’t Zand.
Belangrijk aandachtspunt is de waterkwaliteit van de Kapucijnenrei. Gekoppeld aan dit dossier zullen verschillende flankerende maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit sterk te verbeteren.

’t Nieuwe Zand en Koning Albert I-park vormen homogeen geheel

Bij de heraanleg van ’t Zand wordt het Koning Albert I-park doorgetrokken tot voorbij het Concertgebouw. Het Concertgebouw wordt als het ware door het park omarmd. De Kapucijnenrei is daarbij ook ter hoogte van de Westmeers meer open uitgewerkt om de beleving van dit water langs het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen. Met het dossier van de heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt werd dus een eerste stap gezet in de opwaardering van de reien door de geplande realisatie van de trappenpartijen aan het water ter hoogte van het Concertgebouw.
Naar analogie daarmee zal ook in het park zelf, in dezelfde stijl, een aantrekkelijke ontmoetingsplaats ontstaan. Na afloop van de werken zullen beide uiteinden van het park dus gekenmerkt worden door contact met het water. Dit alles, versterkt door het feit dat de heraanleg van ’t Zand en de nieuwe water- en trappenpartij door hetzelfde architectenteam ontworpen werden, zorgt ervoor dat het nieuwe ’t Zand en het vernieuwde Koning Albert I-park een homogeen geheel zullen vormen.

 

BOEK

Er is een boek over de heraanleg van 't Zand. Het boek is tegen 5 euro (drukkost) te koop bij In&Uit.  Je kunt het boek ook hier downloaden.

 

Deel deze pagina