Toelage voor de organisatie van een sportevenement

Organisatoren van een sportevenement op Brugse bodem kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van de Stad. Om effectief een toelage te bekomen, dient het evenement aan een aantal voorwaarden te voldoen. Bekijk het reglement.

Wie aanspraak wil maken op financiële ondersteuning, doet twee weken voor de start van het evenement, melding bij de Stad. Na afloop, voor 1 april van het volgende werkjaar volgend op het jaar van het evenement, maakt de organisator zijn volledige aanvraagdossier over.

Klik op 'online aanvragen' om een aanvraag voor ondersteuning via een bijzondere toelage te doen.

 

Deel deze pagina

Contactinformatie