Honden toegelaten of niet

Er zijn een aantal plaatsen die voor een hond taboe zijn en waar je dus met je hond niet mag komen. De redenen hiervoor liggen voor de hand. Die verboden plaatsen zijn:

  • de speelpleinen
  • de stedelijke zwembaden
  • de sportvelden en sporthallen
  • het strand en de zee: gedeelte tussen havendam en zeedijkterminus (tussen 15 maart en 30 september)
  • de centrale begraafplaats Assebroek

Honden niet welkom in voedingszaken

In grootwarenhuizen en winkels of lokalen waar etenswaren worden verkocht of bereid, zijn honden niet welkom. Dat staat in het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiene.

Dit verbod geldt niet voor assistentiehonden (zie verder) en ook niet in lokalen die uitsluitend gebruikt worden voor het verbruik van voedingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld cafetaria of restaurant). De voorwaarde is dat de huisdieren geen risico vormen voor besmetting van de eetwaren.


Uitzonderingen voor assistentiehonden: wel welkom in voedingszaken

Assisentiehonden zijn in handelszaken van voedingsmiddelen (bijvoorbeeld een beenhouwer, grootwarenhuis,...) wel toegelaten.

Onder assistentiehonden verstaan we:

  • hulphonden om personen met een motorische handicap hulp te bieden
  • blindengeleidehonden om personen met een visuele handicap te begeleiden
  • signaalhonden om personen met een auditieve handicap te assisteren.

Wat andere publieke gebouwen (zoals bibliotheken, culturele centra, openbare gebouwen...) betreft is er in België geen enkele wetgeving in verband met de toegankelijkheid voor personen met een hulphond of geleidehond. Gewone honden mogen er over het algemeen niet binnen, maar assistentiehonden wel.

In oktober 2002 besliste het stadsbestuur dat assistentiehonden toegelaten zijn in alle stedelijke gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Om dat duidelijk te maken, is aan de toegang van deze gebouwen een sticker aangebracht met het pictogram van een assistentiehond en het onderschrift ‘assistentiehonden welkom’.