Hou je eigen stoep en greppel net

12
Jul
2019

Onkruid, slijk, zand, vuilnis, … voor de deur en/of in de greppel? Het is storend en geeft geen nette indruk.

Van iedere burger wordt verwacht dat hij het voetpad en de greppel voor het huis dat hij bewoont of er een handelszaak in heeft, blijvend proper houdt. 
Stad Brugge roept de burgers op dit nauwgezet te doen.

Indien het stadsbestuur greppels of stoepen aantreft die niet net zijn, bezorgt hij de bewoner een verzoek dit in orde te brengen. Wie deze   stedelijke richtlijn niet naleeft, riskeert een boete.  Het stadsbestuur vindt een propere stad belangrijk en rekent daarom ook op jouw medewerking.

Voor meer info: www.brugge.be/oltiedschoane , 050 44 80 66

Meer info over pesticidenvrij onkruid verwijderen: www.zonderisgezonder.be