Hulp voor dieren in mestput

Mestgassen stapelen zich op in de mestput en zijn in bepaalde situaties heel gevaarlijk voor de landbouwer en zijn helpers.

Een gevaarlijke situatie doet zich voor wanneer dieren in de mestput terecht komen. Bij het redden van de dieren kan je bevangen worden door mestgassen, wat tot de dood kan leiden. Het sluipend gevaar van mestgassen is altijd aanwezig. Dit en andere gevaren correct inschatten en er naar handelen is heel belangrijk. De brandweer is hierin uw partner.

Met de 4 brandweerzones van West-Vlaanderen werd er afgesproken om een kosteloos basisaanbod te voorzien voor het redden van dieren. Op deze manier hoef je  niet meer te aarzelen om de brandweer er bij te roepen.

De tussenkomst is gratis als het gaat om het redden van dieren in nood. Dit betekent dat het om levende dieren gaat, in nood en dat de tussenkomst urgent is. Dit kosteloze basisaanbod beperkt zich tot de inzet van 6 brandweerlieden gedurende 2 uur of 12 manuren, inclusief de inzet van het nodige materieel. Ziet het ernaar uit dat de interventie langer zal duren, dan spreek je met de brandweer af wie wat doet en wat de kostprijs hiervan is.

Het redden van mensen is gratis, onvoorwaardelijk.

Voor alle dringende oproepen: bel  112