Huurcontract vergaderzaal Vrijwilligerscentrale

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Contactpersoon

Facturatieadres

Adresgegevens 1

Verhuur

Volgende wordt overeengekomen:

De huurprijs voor een vergaderzaal in de Vrijwilligerscentrale bedraagt €20 per dagdeel (4u), Voor deze momenten komt dat neer op een totaalprijs van:

 1. De vergaderzaal kan elke dag van de week gehuurd worden. Dit van 9u tot 23u. Na 23u mag er niemand meer aanwezig zijn in het gebouw, en dient alles netjes afgesloten te zijn.

 2. De huurder geeft aan een vrijwilligersorganisatie te zijn zoals omschreven in de Wet betreffende de

rechten van Vrijwilligers (3/07/2005), en te voldoen aan alle daarmee samenhangende verplichtingen.

 

 1. De huurder mag niet doorverhuren aan derden.

 

 1. De vrijwilligersorganisaties kunnen enkel beroep doen op de vergaderzaal van de Vrijwilligerscentrale voor bijeenkomsten met een vormend en/of informatief karakter.

 2. Ten laatste drie maanden na de activiteit ontvangt de huurder op bovenstaand adres een factuur voor de totale huurprijs.

 

 1. De tarieven zijn inclusief gebruik van:
 • Koffie
 • Thee                                      
 • Water
 • Beamer
 • flipover
 • Geluidsinstallatie
 • Scherm
 • Internetverbinding                                    
 • Wi-Fi (wachtwoord: Vrij44Centr@l8)

 

 1. Indien de huurder de beamer, geluidsinstallatie wil gebruiken, dan moet dit op voorhand gereserveerd worden. Spring zeer voorzichtig om met dit materiaal, we ontvangen het materiaal graag terug in de oorspronkelijke staat.

 2. Indien de huurder wenst te annuleren, dan moet dit ten minste 1 week voor datum. Indien minder dan 1 week voor de afgesproken datum wordt geannuleerd zal de volledige huurprijs aangerekend worden. Indien de Vrijwilligerscentrale  door overmacht de verhuur moet afzeggen, zal een schriftelijke motivering aan de huurder bezorgd worden.

 

 1. Bij verhuur buiten de kantooruren en/ of bij afwezigheid van de medewerkers van de Vrijwilligerscentrale gelden de volgende regels:

 

 • De huurder komt binnen langs de zijkant van het gebouw (Ieperstraat).
 • De huurder gebruikt enkel het mindervaliden toilet in de nieuwe gang (kant van de Ieperstraat).
 • Toegang van de huurder van de Vrijwilligerscentrale in de oude gang en de fuifzaal is verboden.
 • Alle ramen zijn gesloten en de verwarming is uitgeschakeld.
 • Na gebruik van de zaal worden alle ramen gesloten, de verwarming uitgeschakeld en de deur aan de 

 traphal (bij de lift) en de buitendeur aan de Ieperstraat worden terug afgesloten.

 1. De sleutel is af te halen in de Vrijwilligerscentrale tijdens de openingsuren, ten vroegste 7 werkdagen en ten laatste 1 werkdag voor de zaal gehuurd wordt. Tenzij anders afgesproken.

 • Bij afhaling van de sleutel wordt een algemene uitleg over het gebouw en de afspraken gegeven.
 • De huurder ondertekent een document voor het ontvangen van de sleutel.
 • De sleutel wordt binnen de 5 dagen terugbezorgd tijdens de openingsuren van de Vrijwilligerscentrale (niet in de brievenbus).
 • De Vrijwilligerscentrale ondertekent het document voor teruggave van de sleutel.
 • Bij verlies van sleutel(s) zal 150 euro per sleutel worden aangerekend.

 

Gelieve bij het verlaten van de Vrijwilligerscentrale te letten op de volgende zaken. Alle informatie kan je ook terugvinden op het prikbord in de vergaderzaal:

 1. De zaal
 • De tafels en stoelen staan terug in oorspronkelijke opstelling (zie tekening op bord)
 • De zaal is opgeruimd en borstelschoon

 

 1. De keuken
 • De keuken is netjes opgeruimd
 • Alle glazen en kopjes zijn afgewassen en staan terug in de kast
 • De percolator is uitgekuist
 • Alle elektrische toestellen zijn uitgeschakeld
 • De keuken is gebruiksklaar voor de volgende huurder

 

Algemene afspraken

 1. De Vrijwilligerscentrale is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/ of diefstallen

 2. De huurder is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en de correcte naleving van alle in dit contract omschreven afspraken.

 3. Het gebruik van (duim)spijkers, haken, kleefband, schrijf-, tekengerief e.d. op de muren, deuren… is verboden.

 4. Voor de veiligheid: maak geen vuur, steek geen kaarsen aan. Elektrische toestellen mag je enkel aansluiten na toestemming van de verantwoordelijke van de Vrijwilligerscentrale.

 5. De Vrijwilligerscentrale is een openbaar gebouw waar diensten worden verstrekt en daarom is het KB van 15 mei 1990 van toepassing, dat roken verbiedt in openbare ruimtes.

 

 1. De huurder is verantwoordelijk voor alle aangebrachte schade/ diefstal aan het gebouw en de uitrusting van het gebouw ten gevolge van het gebruik van de locatie. Als er sprake is van beschadiging of diefstal brengt de huurder de verantwoordelijke van de Vrijwilligerscentrale onmiddellijk op de hoogte.

 

 1. In geval van misbruik, onregelmatigheden of buitensporigheden die verband houden met de bovenstaande punten zal de Vrijwilligerscentrale een financiële compensatie aanrekenen voor geleden schade of verlies en/ of de organisatie voor (on)bepaalde tijd de toegang tot de VWC ontzeggen.

 

 1. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

 

Gelezen en goedgekeurd *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

 • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
 • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
 • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.