Huwelijk getuigen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens huwelijk

Vul hieronder de volledige naam in van elke huwelijkspartner, de datum en het tijdstip van het huwelijk.


Bij de burgerlijke huwelijksplechtigheid kan je ervoor kiezen 1 tot 4 getuigen aan te duiden. Een getuige is geen verplichting. Om op te treden als getuige moet je meerderjarig zijn.

Datum en tijd *

Gegevens getuigen

Vul hieronder de volledige naam, het adres en het rijksregisternummer in van elke getuige.

Getuige #1

Adresgegevens 1

Getuige #2

Adresgegevens 2

Getuige #3

Adresgegevens 3

Getuige #4

Adresgegevens 4

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.