Huwelijk in België met een niet-Belg

Voor huwelijken met personen van niet-Belgische nationaliteit of Belgen die in het buitenland geboren zijn, kom je best eerst op afspraak langs voor informatie over de documenten die je nodig hebt.

Hiervoor kun je:

  • op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

  • Minstens één van beide partners is in Brugge ingeschreven ( zie ‘uitzonderingen’ indien jullie beiden in het buitenland wonen)

Procedure

  1. Maak een afspraak 'informatieverstrekking huwelijk met een Niet-Belg of een Belg geboren in het buitenland’.
  2. Je komt langs in het Huis van De Bruggeling en krijgt op vertoon van jullie identiteitskaarten/paspoorten informatie over de benodigde documenten.
  3. Eens u de documenten verzameld heeft mag u deze doormailen naar samenleven@brugge.be. Pas als de documenten gecontroleerd en goedgekeurd zijn worden de partners uitgenodigd voor de aangifte van het huwelijk.

Meebrengen

Bij 'informatieverstrekking huwelijk met een Niet-Belg of een Belg geboren in het buitenland’

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Indien u alleen komt brengt u een kopie van de verblijfs- of identiteitskaart of het paspoort van de afwezige partner mee.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Indien u in het buitenland woont en toch wil huwen in Brugge stuurt u best een mail naar samenleven@brugge.be (dit is slechts in enkele gevallen mogelijk)

Regelgeving

Bij het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht wordt de verbintenis volledig gelijkgeschakeld met die van heterokoppels, met uitzondering van de gevolgen van het huwelijk op de afstamming.

De echtgenoten hebben er alle belang bij zich goed te laten adviseren over hun juridisch statuut indien zij zich in het buitenland vestigen of indien zij vermogens- of andere belangen hebben of verwerven in het buitenland.

Mogelijks is er een optie voor de Niet-Belgische partner om de achternaam te wijzigen na het huwelijk, hiervoor informeert u best al eens bij uw ambassade.

Contactinformatie