Huwelijk: akte aanvragen

Online aanvragen

Een huwelijkesakte is een akte opgemaakt als bewijs van het huwelijk tussen twee personen.

 

Procedure

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een huwelijksakte bekomen.

Wij leveren volgende soorten af:

 • een volledig afschrift van de huwelijksakte
 • een uittreksel uit de huwelijksakte (beperkte info)
 • een meertalige (internationale) huwelijksakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie.

Twee procedures mogelijk voor aanvraag van e-apostille:

 1. De aanvraag kan rechtstreeks gebeuren door de overheid die het document uitgegeven heeft, op verzoek van de betrokken persoon
  De betaling gebeurt rechtstreeks online en de ‘link’ naar het geapostilleerde document wordt rechtstreeks gestuurd met een e-mail aan de aanvrager. De behandelingsduur van de aanvragen is kort (binnen 48 uur normaliter) en brengt geen enkele bijkomende kostprijs met zich. De volledige procedure kan online gebeuren en u dient zich niet te verplaatsen naar de loketten van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken. 
  Indien u voor deze wijze kiest: mail naar Burgerzaken@brugge.be - vermeld uw coördinaten en voor welk land de huwelijksakte moet dienen
 2. Aanvraag aan de loketten van de dienst Legalisatie: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, vanaf 9 u. tot 12 u.
  De documenten van minder dan 4 pagina’s worden onmiddellijk behandeld. De documenten die meer dan 4 pagina’s omvatten, dienen gedeponeerd te worden en zijn beschikbaar voor afhaling de daaropvolgende werkdag.
  Bied het originele document (géén scans) aan bij het loket van de dienst Legalisatie.

 

 

Meebrengen

Identiteitskaart

Uitzonderingen

Voor huwelijksakten tot en met 1915 kun je terecht bij het Stadsarchief, Burg 11A, t 050 44 82 60

Voor akten van Brugge raadpleeg www.archiefbankbrugge.be (grenzen voor 1971).

Deel deze pagina

Contactinformatie