IDAHOT - Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie

Intersekse progress vlag

Op 17 mei  is het de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT).
De dag bij uitstek om je solidair te tonen met de holebi- en transgemeenschap.

Zichtbaarheid, acceptatie en zorg voor welzijn zijn cruciale factoren in de erkenning en acceptatie van LGBTQI+ personen (lesbisch, gay/homo, bi, transgender, queer, intersekse, +)!
We vragen aandacht voor de discriminatie van LGBTQI+ personen.
Als warme en verdraagzame stad staan we dicht bij de Brugse bevolking en willen we iedereen gelijke kansen bieden. Als Bruggeling kan je er dagdagelijks voor helpen zorgen dat iedereen een gelijkwaardige behandeling krijgt.

Waarom is IDAHOT belangrijk?

Hoewel er in België een heel wenselijk juridisch kader is gecreëerd voor de LGBTQI+ community gaat dit niet altijd hand in hand met de sociale acceptatie. De realiteit is dus helaas dat er nog steeds holebi- en transfobie bestaat in de wereld.
Heel wat mensen worden met discriminatie geconfronteerd omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Ze ondervinden problemen op vlak van gezondheidszorg, vinden moeilijker een baan, worden uitgesloten en ervaren vaker eenzaamheid.
Als gevolg daarvan kampen LGBTQI+ personen vaker met depressies en is er een hoger suiciderisico dan bij niet-LGBTQI+ personen.

De regenboogvlaggen op de Markt

Als erkenning van deze discriminatie en achterstelling hijst men op verschillende plaatsen in de wereld, in België én in Brugge in mei de regenboogvlag.
Dat is hét symbool voor de LGBTQI+ gemeenschap, diversiteit en verdraagzaamheid. Zo tonen we symbolisch dat iedereen welkom is en zichzelf kan en mag zijn in Brugge.


Breng IDAHOT in de klas

Scholen zijn een onmisbare schakel om jongeren bij te brengen dat ze openlijk kunnen praten over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
Kinderen en jongeren groeien op in een zeer diverse maatschappij. Al vanaf het basisonderwijs kunnen kinderen respect voor verschillen aangeleerd worden. Wanneer kinderen vanaf een jonge leeftijd leren omgaan met diversiteit zorgt dit ervoor dat ze later met een open blik blijven kijken naar onze maatschappij. 

Maar scholen zijn ook een plek waar nog heel veel genderstereotypen op verschillende manieren aanwezig zijn. In schoolboeken zijn er vaak stereotype voorbeelden terug te vinden, homo is al een scheldwoord voordat kinderen precies weten waar ze over praten, enz.

Stereotypen doorbreken en openheid creëren voor nieuwe samenlevingsvormen start dus op de schoolbanken. We willen dat kinderen en jongeren zich geaccepteerd en veilig voelen op school.

Idahot in de klas

Wat kan je ondernemen op school, en specifiek op 17 mei, om extra zichtbaarheid te creëren:

 • Hang een regenboogvlag uit op school in de week voor 17 mei.
  In de webshop van çavaria zijn vlaggen met verschillende formaten beschikbaar.
 • Interesse in lesmateriaal rond dit thema? Op de website van School uit de kast vind je heel wat boeiend educatief materiaal terug!
 • Ook op de website van çavaria zijn er heel wat tips terug te vinden.

Nood aan meer informatie?

Klik door naar de webpagina van:

 • çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties
 • Wel Jong, een jeugdorganisatie voor en door jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving
 • Lumi, voor al je vragen over gender en seksuele diversiteit
 • Casa Rosa, het Regenbooghuis
 • Transgender Infopunt, de plek voor al je vragen over het transgenderthema
 • Idahot, de campagnesite

Contactinformatie