Identiteitskaart Belg - nieuwe codes aanvragen

Je kan je pin- en puk code van je eID of kids-ID verliezen. Dan kan je die opnieuw aanvragen. 

Je hoeft daarvoor niet naar een loket te komen. Je kan je nieuwe codes zelf aanvragen via de website van de federale overheid http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

Binnen de 3 weken na de aanvraag komen de codes toe in het deelgemeentehuis waar je woont of als je in het centrum woont in het Huis van de Bruggeling (dus niet op je persoonlijk adres). Je ontvangt een brief van de dienst dat de codes beschikbaar zijn.

De codes moeten bewaard blijven gedurende de geldigheidsduur van eID of kids-ID.

Procedure

Ben je je pin- en puk codes verloren dan kan je een herafdruk aanvragen.

Je hoeft daarvoor niet naar een loket te komen. Je kan je nieuwe codes zelf aanvragen via de website van de federale overheid http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

  • Kan of wil je je codes niet online aanvragen, dan kan je dit in het Huis van de Bruggeling of in één van de deelgemeentehuizen aanvragen.
  • Je kan dit ook telefonisch aanvragen.

 

Contactinformatie