Iedereen mee

Brugge is zo divers als de mensen die er wonen. Deze mensen hebben elk hun eigen ervaringen, dromen en ambities.  Ze maken samenleven in Brugge zinvol en verrijken de stadscultuur.
Samen willen we ervoor zorgen dat elk individu kan deelnemen aan alle aspecten van het leven. Vrijetijdsactiviteiten en evenementen zijn er voor iedereen. Digitalisering mag niet uitsluiten. Een mindere mobiliteit mag geen kansen ontnemen. Iedereen mee! We zetten in op ondersteuning van mensen in armoede, vrije tijd voor allen, toegankelijkheid, het bestrijden van de digitale kloof, een warme samenleving en een klimaatplan voor iedereen. Hier kun je het actieplan 'Iedereen mee' lezen.