Ik wil een boom - campagnebeeldZie je graag meer groen in jouw straat? Weet je een plaats waar er een boom kan geplant worden of wil je een boom in je voortuin? Doe je suggestie aan Openbaar Domein.

Waar er voldoende plaats is, kan er een boom geplant worden.
Een boom zorgt voor:

 • verkoeling in de zomer;
 • helpt fijn stof uit de lucht te filteren;
 • verbetert de luchtkwaliteit;
 • houdt regenwater langer vast;
 • vermindert stress;
 • helpt geluid te dempen;
 • verhoogt de marktwaarde van je woning;
 • goed voor de vogels, vlinders, bijen en korstmossen.

Als bewoner kun je een suggestie doen om een boom in je buurt te laten aanplanten aanplanten of een aanvraag doen om een boom in je voortuin te laten aanplanten. Je moet hiervoor slechts een aanvraag indienen bij het stadsbestuur.
Wij bekijken of het praktisch mogelijk is en bij positief advies zorgen wij het eerstvolgend plantseizoen voor de aanplant van de boom.

Voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met meer natuur in jouw omgeving kun je terecht bij: Openbaar Groen en Natuur in je buurt.

Voorwaarden

Om een boom te kunnen aanplanten, moet de standplaats aan een aantal voorwaarden voldoen:

De juiste boom op de juiste plaats

 • Stad Brugge tracht hoogstammige bomen vrij te laten uitgroeien, met respect voor de natuurlijke habitus (groeivorm) van de boom. Bomen op het openbaar domein dienen in zekere mate gedoogd en worden niet gesnoeid op grond van overlast door zon-, water- of voedselafname, bladval en/of vruchten. Iedere boom zorgt in meerdere of mindere mate voor deze overlast.
 • Het stadsbestuur laat enkel bomen aanplanten op openbaar domein. Op deze manier draagt de boom bij aan het groene karakter van jouw straat.
 • Er bestaan veel boomsoorten maar niet elke boom is geschikt om in een straat te worden aangeplant. De keuze voor de boomsoort is afhankelijk van verschillende factoren:
  • breedte van de straat;
  • beschikbare ruimte, zowel bovengronds als ondergrond;
  • oriëntatie,
  • grondsoort;
  • windbestendigheid;
  • hoeveelheid (zon)licht.
 • Niet iedere locatie is even geschikt om een boom aan te planten. Volgende zaken kunnen het aanplanten van een boom bemoeilijken of de boomsoortkeuze beïnvloeden:
  • Aanwezigheid van nutsleidingen, zowel bovengronds als ondergrond;
  • Aanwezigheid van openbare verlichting;
  • Beperkte beschikbare ruimte, zowel ondergronds als bovengronds.
 • Om een boom in je voortuin te laten aanplanten gelden volgende voorwaarden
   • Je voortuin is vlot bereikbaar, met een vrij doorgang van minstens 1,5 m
   • De boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens 2 meter van de perceelsgrens staan
   • De boom mag de openbare verlichting niet hinderen
   • De boom moet zichtbaar zijn vanaf de straat
   • De boom moet minstens 7 jaar blijven staan
   • De nazorg is ten laste van de aanvrager: water geven, boomband controleren, (op)snoeien.

Bomen groeien niet alleen in de hoogte maar ook in de breedte. Kies daarom een standplaats waar de boom vrij kan uitgroeien en geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden en de gebruikers van de openbare weg.

Hier een overzicht van de soorten bomen die in aanmerkingen komen om geplant te worden.
De beslissing welke boom het wordt valt pas tijdens of na het plaatsbezoek.

Procedure

Om een boom op openbaar domein aan te vragen, kan je een aanvraag indienen. Openbaar Domein bekijkt de aanvraag waarna je de beslissing krijgt.

Bij goedkeuring wordt je aanvraag toegevoegd aan de lijst van aan te planten bomen en de boom zal het eerstvolgend plantseizoen geplant worden. In bepaalde gevallen is verder onderzoek bij je aanvraag nodig. Dit gaat over onderzoek naar de ligging van nutsleidingen, inspraakprocedures, standplaatsonderzoek, …

Hoe dien je je aanvraag in?