Toptentoonstellingen

23
jun
2020

Musea Brugge is een grote naam binnen de internationale museumwereld en staat ook dit jaar weer garant voor enkele onmisbare tentoonstellingen.Van topwerken van de Vlaamse Meesters Van Eyck en Memling tot nieuwe creaties, geïnspireerd op de vaste collectie, met kunstenaars van uiteenlopende disciplines. 

Van Eyck in Bruges

Deze expositie in het compleet heringerichte Groeningemuseum stelt twee topstukken van de Bourgondische hofschilder Jan van Eyck centraal. Authentieke documenten en andere kunstobjecten belichten zijn leven en werk in Brugge.

Expo Studio Plus - Handmade in Brugge

Ook vandaag is Brugge nog steeds de thuisbasis van getalenteerde ambachtslui. Jaarlijks reikt Handmade in Brugge labels uit aan de uitblinkers onder de hedendaagse makers. In een tijdelijke expo zet het Gruuthusemuseum er 25 extra in de kijker.

MEMLING NOW: Hans Memling in de actuele kunst

Deze Vlaamse Primitief heeft doorheen de eeuwen ook op andere kunstenaars grote invloed uitgeoefend. Ontdek de signatuur van Memling vandaag in het Sint-Janshospitaal in werk van Joseph Kosuth, Kehinde Wiley, David Claerbout … 

Nele Van Canneyt zoomt in op Brugge in coronatijden

In opdracht van Musea Brugge maakte fotografe Nele Van Canneyt tijdens 'coronatijd' beelden van een lege, verweesde stad. Vanaf eind november kan je het resultaat bekijken in het Arentshuis.

50 jaar Kantcentrum

50 jaar Kantcentrum wordt o.a. gevierd met de tentoonstelling A P-Lace together, een collectie kantstrookjes gecreëerd tijdens het virtueel wereldwijde kantatelier. Daarnaast toont de kleine expo War Lace enkele merkwaardige kanttopstukken gemaakt in Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld

Je komt te weten hoe de inzichten en ontdekkingen van deze in Brugge geboren wetenschapper vandaag nog steeds aanwezig zijn in het leven van alledag. De tentoonstelling in het Stadsarchief brengt niet alleen een presentatie van de levensloop en over hem gepubliceerde werken, voor het eerst werden ook alle werken en manuscripten van Simon Stevin samengebracht.

[kap-cher] capture

Tijdens ‘[kap-cher] capture’ nodigen we je uit om je bewust te worden van de verschillende artistieke processen die kunstenaars en kunstwerken doormaken. De kunstenaars zochten en vonden aansluiting bij de (leef)wereld van Guido Gezelle en het geboortehuis van de dichter.