Impact coronacrisis laat zich voelen in jaarcijfers toerisme 2020

12
jan
2021

In 2020 werden in de historische binnenstad van Brugge (amper) 3,4 miljoen bezoekers geteld, een nooit eerder gezien dieptepunt zeker in vergelijking met de 7,9 miljoen bezoekers in 2019 en de 8,3 miljoen van 2018, toen nog een recordjaar.

Brugge heeft sinds 2015 een eigen barometer die op basis van mobiele telefoniedata het aantal bezoekers en de herkomstgegevens bijhoudt. Ten opzichte van 2019 sloot Brugge een toeristisch annus horibilis af met 56% minder bezoekers, een daling die veralgemeend terug te vinden is bij alle bezoekerstypes*: dagrecreanten (-33%), dagtoeristen (-60%) en verblijftoeristen (-65%).

Op de golven van corona

Burgemeester Dirk De fauw: “Het voelt vreemd aan dat de top-10 dagen van 2020 zich op één na allemaal situeren in de maanden januari en februari, traditioneel de kalmste periode van het jaar. Toen was er bij ons nog geen sprake van corona. In januari noteerden we zelfs nog groei. Maar in maart kelderden de bezoekersaantallen.”

De zwaarste daling viel te noteren in het tweede kwartaal, een periode van quasi totale lockdown (-80%). Het derde kwartaal kende een sterke groei van het verblijfstoerisme uit eigen land (+64%), maar ondanks een hoopvolle stijging van het aantal Fransen in de maand juli (+23%) bleef een algemene heropleving uit.

Naar aanleiding van de mini-lockdown van Antwerpen in augustus legden andere landen nieuwe reisbeperkingen op. Hierdoor sloot het derde kwartaal alsnog af met een groter verlies dan verwacht (-45%). Aansluitend kleurde de Europese Covid-kaart steeds roder, volgde ook in België een ‘tweede golf’ en sloot het vierde kwartaal ondanks de traditionele heropleving rond eindejaar met een sterke daling af (-67%).

Buitenlands toerisme afwezig

Schepen voor Toerisme Philip Pierins: “Al bij al hebben we op het binnenland nog vrij goed gewerkt. Onze campagnes in de zomermaanden hebben hun uitwerking niet gemist. Reizen in eigen land werd toen ook actief gepromoot.

Het zijn vooral de buitenlandse bezoekers die we in 2020 hebben moeten missen. Het aantal binnenlandse bezoekers daalde wel met 38%, maar het aantal internationale bezoekers daalde met maar liefst 80%. Het reisverbod naar de EU, het tijdelijk sluiten van de grenzen en de al dan niet verplichte test- en quarantainemaatregelen voor wie vanuit of naar andere landen in de Schengenzone wilde reizen, lieten zich hard voelen. Dit bleek ook uit de reis- en boekingsintenties die we vanuit Visit Bruges nauwgezet opvolgen.”

Impact toeristische sector

De impact van corona op de zwaar getroffen toeristische sector in Brugge valt dan ook nauwelijks te onderschatten en vertaalt zich nu ook in de jaarcijfers. In 2019 bedroeg de globale omzet uit het dag- en verblijfstoerisme nog 649 miljoen euro, waarvan ca. drie kwart (480 miljoen euro) werd besteed in logies, RECA en shopping. De impact op de toeristische omzet voor deze drie sectoren ramen we als volgt: toeristisch logies -66%; RECA tussen -66% en -73%; shopping -64%. Bij RECA en shopping werd rekening gehouden met de verplichte sluitingsmomenten en hun ontoegankelijkheid voor bezoekers die op dat moment in de stad waren.

Burgemeester Dirk De fauw: “Om die klap op te vangen, voorziet Stad Brugge aanvullende steunmaatregelen bovenop de federale en Vlaamse maatregelen gaande van kortingen en vrijstellingen op diverse taksen tot effectieve financiële ondersteuning. We laten onze zwaar gehavende sector niet in de steek.”

Beterschap verwacht

Schepen Philip Pierins: “Met een vooruitzicht op een vaccin durven we hopen op een gedeeltelijke, voorzichtige heropleving van het toerisme in 2021. Dit hangt uiteraard af van de mate waarin reizen terug in normale, maatschappelijk aanvaardbare en veilige omstandigheden kan plaatsvinden. Dat herstel wordt wel een werk van lange adem. Aangenomen wordt dat het internationaal toerisme zich pas in 2024 volledig zal herstellen.”

Toerismemanager-directeur Dieter Dewulf: “Door corona is de kijk op reizen geëvolueerd. Het aspect duurzaamheid wordt nog belangrijker. De verwachting is dat er niet minder zal worden gereisd, maar wel minder ver. Voor Brugge ligt dus heel wat potentieel in de nabije markten. Daarom trekken we met onze campagnes in 2021 prioritair de kaart van verblijfstoerisme uit eigen land en uit de buurlanden, zodra het kan en zinvol is.”


 

(*) Bezoekerstypes:

  • Dagrecreanten zijn bezoekers uit de 17 omliggende gemeenten die omwille van de centrumfunctie van de stad komen winkelen, van cultuur genieten…
  • Dagtoeristen zijn bezoekers die van buiten de 17 omliggende gemeenten die de binnenstad met een recreatief motief bezoeken en er minstens 1 uur verblijven.
  • Verblijfstoeristen: zijn bezoekers die minstens 1 nacht in Brugge verblijven.