Indienen omgevingsvergunning of melding

Je kan een omgevingsvergunning of -melding op verschillende manieren indienen.

 • online indienen via het omgevingsloket;
 • op papier versturen;
 • of na afspraak persoonlijk afgeven in de Oostmeers of Huis van de Bruggeling.

 

Wanneer maak ik een afspraak?

 • Je bent volledig klaar om je aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.
 • Je bent nog niet zeker of je een omgevingsvergunning of een architect nodig hebt. Je kunt bij ons stedenbouwkundige informatie opvragen.

Hiervoor kun je enkel op afspraak terecht:

 • in de Oostmeers op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
 • in het Huis van de Bruggeling op woensdag en zaterdag.

 

Wanneer maak ik geen afspraak?

 • Je dient je aanvraag digitaal in.
 • Je stuurt je aanvraag op.
 • Je geeft je aanvraag af op papier zonder eerste controle.

Procedure

Hoe dien ik een aanvraag of melding in?

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

De manier waarop je jouw aanvraag kan indienen wordt voor een groot stuk bepaald door het al dan niet verplicht zijn van de medewerking van een architect. Je leest er op deze pagina meer over. 

 • Aanvragen waarbij de medewerking van een architect verplicht is moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket, waar je de aanvraag ook kan opvolgen. De architect zorgt doorgaans voor het indienen van deze aanvragen.
 • Aanvragen waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is kunnen digitaal (via het omgevingsloket) of op papier ingediend worden.


Een aanvraag op papier kan je op twee manieren indienen

 • Opsturen naar het huis van de Bruggeling.
 • Afgeven met een korte controle aan de themabalie in het huis van de Bruggeling.

  Voor de afgifte maak je een afspraak met de knop op deze pagina.
  Bij deze afspraak doen we een eerste controle om te zien of er nog stukken ontbreken. Je aanvraag wordt na indiening in de eerste 30 dagen volledig onderzocht. In deze periode kunnen nog aanvullingen of verduidelijkingen gevraagd worden.

Indienen stedenbouwkundige melding

 • Meldingen moeten altijd digitaal ingediend worden via het omgevingsloket, waar je de melding ook kan opvolgen.

Meebrengen

De aanvraag moet voldoen aan de voorschriften uit het normenboek van de omgevingsvergunning. Het normenboek is een document die aangeeft welke documenten bij je aanvraag moeten zitten en hoe deze documenten er uit moeten zien.

 

Contactinformatie