Infrabel en Stad Brugge bouwen tunnel ter vervanging van twee overwegen in Sint-Andries

30
nov
2021

Infrabel en de stad Brugge hebben een princiepsakkoord voor het vervangen van twee overwegen door één tunnel. Het gaat om de overwegen van de Grote Moerstraat en de Pastoriestraat in Sint-Andries. Beide liggen op de drukke spoorlijn Brussel-Oostende (L50A). De tunnel zal tussen de twee overwegen gebouwd worden. De spoorinfrastructuurbeheerder was al een tijdje in gesprek met de stad om een volwaardig alternatief uit te werken voor het sluiten van deze twee overwegen.

Dirk De fauw , burgemeester van Brugge: "Dat er nu een akkoord is, is een zeer goede zaak voor de veiligheid en vlotheid van de lokale mobiliteit". 

Dit akkoord is daarnaast ook een grote stap voorwaarts op gebied van de spoorveiligheid, de stiptheid en de capaciteit van het treinverkeer

Veiligheidsstrategie

Tijdens het eerste semester van 2021 waren er 17 ongevallen aan overwegen waarbij 5 dodelijke slachtoffers en 3 zwaargewonden vielen. De statistieken leren ons dat er in België jaarlijks gemiddeld om de week een ongeval gebeurt en dat er maandelijks een dodelijk slachtoffer valt aan een overweg. Die cijfers zijn onaanvaardbaar hoog en moeten drastisch naar beneden.

David Van de Sype - Manager Infrabel: "Elk ongeval is er uiteraard één te veel. Infrabel doet er alles aan om de veiligheid aan overwegen nog extra te vergroten. De beste manier is natuurlijk om overwegen af te sluiten en/of te vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. En dit in nauw overleg met de lokale overheden".

Toekomstbeeld

Zowel het schepencollege als de gemeenteraad keurden het princiepsakkoord goed. De komende maanden zal er nu verder gewerkt worden aan het gedetailleerde ontwerp van de tunnel en zullen daarnaast ook de nodige contacten zijn met de betrokken eigenaars van de aangrenzende percelen. Beide overwegen worden pas afgesloten van zodra het alternatief gerealiseerd is. In het voorjaar van 2022 organiseren Infrabel en de stad Brugge hierover een infomoment voor de buurt.

Drukste spoorlijn van België op termijn zonder overwegen?

De spoorlijn Brussel-Oostende is de drukste lijn van ons land. Tussen Brussel en Brugge zijn er geen overwegen meer. Op het stuk tussen Brugge en Oostende zijn in totaal nog 7 overwegen.

Door dit recente akkoord met de stad Brugge verdwijnen er binnenkort dus twee overwegen van die zeven. Infrabel doet er alles aan om, binnen zijn budgettaire mogelijkheden, ook de resterende overwegen op deze belangrijke spoorlijn, in overleg met de verschillende lokale besturen, af te sluiten en te vervangen door volwaardige mobiliteitsalternatieven. Een goede zaak voor de veiligheid en de regelmaat van het trein- en wegverkeer.