Inkijken van omgevingsdossiers

Maatregelen tegen het coronavirus

Voor de veiligheid van zowel de burger als voor de eigen administratie is kan je momenteel enkel dossiers inkijken op afspraak. 

We maken onderscheid tussen het inkijken van een lopend dossier en het opvragen van een (oud) dossier.

Inkijken van een lopend dossier

 

Opzoeken van oude omgevingsvergunningen (2003-nu)

Deze dossiers zijn niet aanwezig in het huis van de Bruggeling. Vraag je dossier op via dit online formulier of neem contact op met onze dienst.

 

Opzoeken van oude omgevingsdossiers (vóór 2003)

Deze dossiers kan je opvragen bij het stadsarchief.

Contactinformatie