Inkijken van omgevingsdossiers

Maatregelen tegen het coronavirus

Om een omgevingsvergunning te bekomen is voor sommige aanvragen een openbaar onderzoek nodig. Geïnteresseerden kunnen op dat moment het dossier inkijken in het Huis van de Bruggeling.

Voor de veiligheid van zowel de burger als voor de eigen administratie is het organiseren van een openbaar onderzoek niet langer mogelijk.

Op 20 maart 2020 stelde de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast. Daarop werden door de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures, op vraag van de bevoegde minister Demir. Het Noodbesluit Omgevingsvergunning vermeldt onder meer volgende aspecten:

  • Lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tussen 24 maart en 24 april 2020. Ze lopen na 24 april 2020 opnieuw verder voor de resterende termijn van de wettelijk voorziene 30 dagen.
  • Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas plaatsvinden na 24 april 2020.
  • De datum van 24 april 2020 kan eventueel nog door de Minister worden aangepast (lees verlengd naargelang de noodzaak ingegeven door deze coronacrisis).

Dit wil zeggen dat je voorlopig geen dossiers kan inkijken in het Huis van de Bruggeling.


 

We maken onderscheid tussen het inkijken van een lopend dossier en het opvragen van een (oud) dossier.

Inkijken van een lopend dossier

Deze dossiers zijn aanwezig in het huis van de Bruggeling voor inzage.

 

Opzoeken van oude omgevingsvergunningen (1995-nu)

Deze dossiers zijn niet aanwezig in het huis van de Bruggeling. Vraag je dossier op via dit online formulier of neem contact op met onze dienst.

 

Opzoeken van oude omgevingsdossiers (vóór 1995)

Deze dossiers kan je opvragen bij het stadsarchief

Contactinformatie