Innovatieve onderwijsprojecten in Brugge

Brugse scholen en onderwijsinstellingen kunnen sinds 2021 subsidies krijgen voor hun innovatieve onderwijsprojecten. Nieuwe projectvoorstellen moeten elk jaar tegen eind mei ingediend worden.

Innovatieve projecten in het onderwijs

Met de subsidie wil groep Brugge scholen/onderwijsinstellingen ondersteunen bij de uitwerking van kortstondige en kortlopende projecten die vernieuwend zijn voor het onderwijs én gelijke onderwijskansen bevorderen. De subsidie kan ook gebruikt worden voor langlopende projecten die ze structureel willen verankeren, maar waarvoor een opstap of aanzet nodig is.

17 projecten in 2021

In 2021 werden voor het eerst tegemoetkomingen toegekend in Brugge. 24 Brugse scholen dienden toen projecten in, 17 innovatieve onderwijsprojecten werden weerhouden. Het ging onder meer om het project ‘Ukelele op maat’ van Wonderwijs, een school uit het buitengewoon onderwijs. Maar ook om ‘KoOK ANders mee!’ van het KTA en ‘Digi-hinkstapstrong’ van SFX Brugge.

Nieuwe oproep in 2022

Elke Brugse school/onderwijsinstelling van het basisonderwijs en het secundair onderwijs kon tot 31 mei 2022 zijn kandidatuur indienen. De bekroonde projecten worden binnenkort bekend gemaakt.

Alle informatie over de procedure, voorwaarden, jury, beoordeling enz. vind je in het reglement Innovatieve Onderwijsprojecten Brugge. 

Contactinformatie

Contactpersonen