Innovatieve onderwijsprojecten in Brugge

Brugse scholen en onderwijsinstellingen kunnen sinds 2021 subsidies krijgen voor hun innovatieve onderwijsprojecten. Nieuwe projectvoorstellen moeten elk jaar tegen eind mei ingediend worden.

Innovatieve projecten in het onderwijs

Met de subsidie wil groep Brugge scholen/onderwijsinstellingen ondersteunen bij de uitwerking van kortstondige en kortlopende projecten die vernieuwend zijn voor het onderwijs én gelijke onderwijskansen bevorderen. De subsidie kan ook gebruikt worden voor langlopende projecten die ze structureel willen verankeren, maar waarvoor een opstap of aanzet nodig is.

Raadpleeg hiernaast het reglement en het aanvraagformulier voor meer informatie.

Elf projecten in 2022

1. De Soepbrigade – Freinetschool Context

De Soepbrigade geeft warmte aan mensen in nood. Maandelijks maken ze samen met enthousiaste ouders, kinderen, vrijwilligers en de organisatie Flavour heerlijke, verse soep. Soep met groenten die anders in de vuilbak belanden. Er komt een samenwerking tot stand die zorgt voor verbinding en vooral goesting, veel goesting. Ouders, kinderen en de buurt worden zo bewust van verspilling en dragen zorg voor elkaar door het uitdelen van soep. Ze hebben hierbij oog voor iedereen, iedere kwetsbare in onze brede school (omgeving).

"Groenten onder de loep - Heerlijke soep - Voor meer dan enkel de Contextgroep"

2. Groenproject Het Mussennest – BuSO Ravelijn

De leerlingen van BuSO Ravelijn slaan de handen in elkaar met hun leeftijdsgenoten van de Steinerschool Brugge en met de bewoners van VIRO vzw  om gedurende 1 schooljaar een verwilderd stuk akkerland en een ongebruikte serre in de Barrièrestraat in Sint Michiels terug tot leven te brengen.
De leerlingen van beide scholen en de bewoners van VIRO vzw maakten een ontwerp voor een buurtpluktuin voor bloemen, planten, groenten en fruit die ze in het schooljaar 2022-2023 samen willen realiseren. Het innovatieve aan dit project is dat leerlingen met en zonder verstandelijke beperking hun talenten bundelen en elkaar coachen om de gezamenlijke leerdoelen te halen. Inclusie dus, maar op een realistische en duurzame wijze.

3. Samen op avontuur in de natuur van Pim Pam Poen – VBS Sint-Lodewijk Christus Koning

De kleine school Pim Pim Poen, afdeling St-Lodewijkscollege Christus Koning (voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar) aan de rand van Brugge wordt op dit moment verbouwd en krijgt straks niet alleen een nieuw look, maar ook een andere invulling.

De nadruk in Pim Pam Poen ligt op klein, gezellig en familiair. Het kind staat centraal. Ze zorgen voor elkaar en leven, spelen, leren, groeien en bloeien onder 1 dak. Naast de school ligt een grote tuin die nu bewerkt wordt door ’t Laar en door buurtbewoners. De school wil hier ook graag bij aansluiten.

De voortuin wordt opnieuw aangepakt en zal een mooie verbinding worden tussen de school, crèche en tuin. Terwijl mama of papa de weg volgt, kunnen de kinderen klauteren, klimmen en huppelen op ons avonturenpad (apenparcours). Aan de inkom komen (tuin)banken waar ouders met elkaar in contact kunnen komen. Niet elk kind heeft een tuin of heeft de kans om volop te bewegen voor of na school… vandaar dit leuke alternatief! Ook willen ze graag samen met de buren en ’t Laar de tuin onderhouden en samen de moestuintjes en  de bloemperkjes, ev. dieren verzorgen en genieten van de natuur. Ze kijken uit naar ruilbakken waar zelfgekweekte groenten of fruit kan gedeeld worden. Groot leert van klein en omgekeerd… Samen brede school maken…

4. De pASSleeshut – BuSO De Passer

Leerlingen met autisme kunnen tot rust kunnen komen in een zelf gebouwde leeshut waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte.

Aan de hand van een creatieve projectweek ondervinden deze jongeren het plezier van lezen. Door hun interesse in het lezen op die manier te stimuleren worden ze aangezet om opnieuw/meer tot lezen te komen en hun rustmomentje te ‘grijpen’ in de leeshut.

5. ProgramLeren – VBS Sint-Lodewijk Gistelse Steenweg

De school wil kinderen gedurende meerdere weken de mogelijkheid geven om in kleine groepjes via programmeer-apps en Pro-Bots kennis te laten maken met de basis van het programmeren.

Programmeersets zijn vrij duur in aanschaf. Ze willen programmeren voor iedereen toegankelijk maken. In samenwerking met de secundaire school MAST worden leerlingen 6 weken lang ondergedompeld in de wondere wereld van het programmeren.
Ze focussen in het bijzonder op de kwetsbare leerlingen (ongeveer 15% van onze schoolpopulatie) van de bovenbouw, nl. 4de tot en met 6de leerjaar.

6. Van ginder naar Hier: mijn verhaal in jouw taal! – KTA Brugge SO

OKAN KTA Brugge is een afdeling van het KTA Brugge waar anderstalige nieuwkomers gedurende één tot maximaal twee jaar een taalbad volgen.

In het project ‘Van Ginder naar Hier: mijn verhaal in jouw taal’ is het einddoel een verhalenbundel over het vluchtverhaal van de (ex-)OKAN-leerlingen. De (ex-)OKAN-leerlingen worden gekoppeld aan leerlingen uit de 3de graad ASO, humane wetenschappen. Ze gaan in dialoog waarbij ze samen het vluchtverhaal (of een anekdote daaruit) van de (ex-)OKAN-leerling schrijven. De focus ligt op wat de leerling zelf wil vertellen. Dat kan ernstig, verdrietig of zelfs grappig zijn. Ze worden daarbij begeleid door een creative writer, de leerkrachten cultuur- en gedragswetenschappen, de OKAN-leerkrachten en de leerkrachten Nederlands.

Alle verhalen worden geïllustreerd door de leerlingen uit de afdeling kunst en gebundeld en gedrukt als paperback en gepubliceerd als e-book door de afdeling Grafimedia. Finaal wordt het boek gelanceerd op een boekvoorstelling voor ouders, pers, boekhandels, bibliotheken etc. Dit project wil ideeën en vooroordelen rond deze jongeren doorbreken, hen in verbinding brengen met de andere leerlingen door hen niet alleen hun verhaal te laten vertellen maar ook door anderen erin te betrekken. Als extra troef wordt er gewerkt aan leesmotivatie en schrijfvaardigheid bij zowel de (ex-)OKAN-leerlingen als bij de leerlingen humane wetenschappen, Digital Arts en Grafimedia.

7. Mediteren in de weide met jonge kinderen – SBS Ter Poorten

Kinderen die al jong leren mediteren nemen dit de rest van hun leven mee. Ze leren om met hun emoties of angsten om te gaan, hoe ze zich kunnen ontspannen, gefocust kunnen blijven, hun eigen energie bij zich kunnen houden en orde kunnen scheppen in de chaos in hun hoofd. Kortom: in contact komen met zichzelf. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds meer en meer het positieve effect van mediteren.

De school wil graag met behulp van  een kindermeditatie docent, mediteren inschakelen in de buitenklaswerking op woensdagochtend in de weide van de school. Naast het werken met de kinderen willen ze ook inzetten op een scholing voor het team rond mediteren.

8. Welbevinden van onze leerlingen – CLW VTI

De leerlingen in het CLW hebben vaak een kwetsbaar profiel. De coronapandemie heeft het welbevinden van de leerlingen van de school aangetast. Daarom willen ze inzetten op het verhogen van hun welbevinden en dit op een laagdrempelige manier.
De school stelt vast dat hun leerlingen vaak geen of ongezonde dranken meebrengen naar school. Ze willen hen aanleren om water te drinken en willen hen bij de start van het schooljaar een drinkfles van goede kwaliteit aanbieden. Ze probeerden het drinken van water al te stimuleren en vroegen aan leerlingen om een eigen waterfles mee te brengen, maar dat lukt niet. Dit project kadert ook binnen duurzaamheid. Daarnaast willen ze van start gaan met de gratis online tool Appwel, ontwikkeld door de Hogeschool PXL. De app is ontwikkeld om het welbevinden van scholieren in kaart te brengen en te verhogen.

9. TalenKnobbelKriebels – VBS Het Palet

Met een zelfgemaakte kamishibai laat de school leerlingen van zoveel mogelijk talen proeven op zoveel mogelijk tijdstippen in de gloednieuwe talenklas.

In samenwerking met Vives, meertalige ouders en kinderen van de school lezen ze verhalen in. Die filmpjes kunnen aangeklikt worden door de leerlingen in de taal die ze uitkiezen.

10. Two-to-teach – TIHF SO (De Maricolen)

De steeds toenemende zorgnoden van de leerlingen, alsook de zeer gedifferentieerde instroom in het 1ste jaar van de B-stroom, zette de school aan het denken. Samen met het lerarenteam van 1B willen ze volgend jaar de handen in elkaar slaan om een aangenaam leer- en leefklimaat te creëren, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

Ze blijven het welbevinden van iedereen voorop plaatsen. Een kind dat zich goed in zijn vel voelt, een plaatsje in een nieuwe klasgroep gevonden heeft, kan binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving tot zelfontplooiing komen. Concreet willen ze twee kleine klasjes samenbrengen tot een leergroep onder begeleiding van telkens 2 leerkrachten. Hiervoor variëren ze tussen twee formules: co-teaching door twee vakexperten of teamteaching waarbij één collega het lesinhoudelijke voor zijn rekening neemt, daarbij ondersteund door een collega die extra aandacht heeft voor de leerzorgen, noden op socio-emotioneel vlak of organisatorische moeilijkheden.

Ze voorzien voor deze geïntegreerde aanpak twee ruime lokalen die voorzien zijn om elke leerling te begeleiden en te omringen met het juiste materiaal.  

11. Leraar + coach = leerkracht met Stamina – Stamina SO

Stamina is al vijf jaar een innovatieve school in Brugge. Innovatief onderwijs trekt aan: veel leerlingen willen naar deze school komen en daardoor blijft ook het lerarenteam groeien.

Een van de succesformules in Stamina is dat elke leerkracht naast inhoudelijk en didactisch expert ook coach is van een kleine groep leerlingen. Inzetten op een goeie relatie tussen leerkracht en leerlingen heeft een grote invloed op zowel het welbevinden als de leerprestaties van jongeren.

Om alle nieuwe leerkrachten goed te begeleiden bij deze (ver)nieuwe(nde) rol wordt een vormingstraject opgezet samen met coachingsspecialist Wim De Breucker. In dit traject op maat van de school is er ruimte voor coaching op maat van de coach. Plenaire vormingssessies worden afgewisseld met intervisiemomenten, observatie- en reflectiemomenten voor leerkrachten.

17 projecten in 2021

In 2021 ging het om 17 projecten, waaronder het project ‘Ukelele op maat’ van Wonderwijs, een school uit het buitengewoon onderwijs. Maar ook om ‘KoOK ANders mee!’ van het KTA en ‘Digi-hinkstapstrong’ van SFX Brugge.

Contactinformatie

Contactpersonen