Inrit aanleggen of boordsteen verlagen

Om een inrit aan te leggen naar je carport, staanplaats, garage die aansluit op de openbare weg heb je een vergunning nodig. Alsook voor het verlagen van een boordsteen.

De (her)aanleg van een oprit of het verlagen van een boordsteen gebeurt in opdracht van de aanvrager/eigenaar, volgens de richtlijnen van de dienst Openbaar Domein. De kosten voor de uitvoering, het onderhoud en herstel van de oprit zijn voor de eigenaar.

Voorwaarden

Het aanliggende gebouw moet een garage, carport of vergunde autoparkeerplaats hebben.

De breedte van de oprit mag niet meer dan 3,50 m bedragen. Afwijkingen op de totale maximale breedte van de oprit zijn de volgende:

 • de breedte van de garagepoorten, indien deze groter is dan 3,50 m;
 • 3,5 m voor vergunde parkings tot 5 voertuigen;
 • 7,00 m voor vergunde parkings van 6 tot 20 voertuigen;
 • 2 x 7,00 m voor vergunde parkings van 21 tot 100 voertuigen;
 • 3 x 7,00 m voor vergunde parkings van meer dan 100 voertuigen;2 x 7,00 m voor toegang tot benzinestations;
 • 7,00 m waar de toegang met vrachtwagens of landbouwvoertuigen noodzakelijk is.

 

De inrit moet worden aangelegd in grijze betonstraatstenen van 220/110/100 of 220/220/80 of 220/220/100.

Bij een nieuwbouw/verbouwing moet de eigenaar van het aanliggende gebouw een (bouw)vergunning hebben.

Moet je eerst groen, beplantingen of bomen verwijderen, vraag dan vooraf een omgevingsvergunning bij de dienst Openbaar Domein.

Procedure

Meebrengen

Breng de gegevens mee van:

 • de eigenaar/aanvrager
 • ligging van de inrit - boordsteen
 • afmetingen van het voetpad en groenstroken
 • aantal te verwijderen bomen
 • aard van de voetpadverharding
 • breedte van de garagepoort/vergunde parkeerplaats
 • aanwezigheid van een verhoogde trottoirband
 • hoogteverschil tussen greppel en straatkant trottoirband
 • indien het een nieuwbouw betreft, breng je het nummer van de bouwvergunning mee

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kosten voor de uitvoering, het onderhoud en herstel van de oprit zijn voor de eigenaar.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Contactinformatie