Inschrijving secundair onderwijs

Stad Brugge zet in op gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren.Daarom werden afspraken gemaakt over de voorrangs- en inschrijvingsperiodes in de Brugse scholen. Vanaf schooljaar 2023-2024 gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een secundaire school.

Alle scholen gewoon secundair onderwijs (met uitzondering van de Abdijschool van Zevenkerken) werken vanaf schooljaar 2023-2024 met een gemeenschappelijk aanmeldingssysteem voor 1A en 1B. 

Procedure

Aanmeldingsperiode vanaf 27 maart 2023

Vanaf maandag 27 maart 2023 tot en met 21 april 2023 start de aanmeldingsperiode voor secundair onderwijs. Tijdens deze periode kan je je kind aanmelden voor 1A en 1B.

  1. Meld je aan via de website van de school;
  2. Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de aanmelding.

 

Vrij inschrijven?

  • Pas mogelijk nadat de aanmeldingsprocedure voorlopig is afgerond.
  • Vrij inschrijven kan pas vanaf 16 mei 2023.

Uitzonderingen

Wil je inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs?
Neem contact op met het CLB of de school van eigen keuze. 

Regelgeving

Surf voor meer info ook naar de website www.naarschoolinbrugge.be of naar een website van een Brugse school naar keuze voor meer informatie en voor de aanmeldingslink. 

Zie ook:

Mijn kind inschrijven op school

www.inschrijvingsrecht.be