Inschrijvingsvoorwaarden activiteiten Jeugd

ALGEMENE VOORWAARDEN – JEUGDDIENST BRUGGE

 

I. ACTIVITEITEN

Het jeugdaanbod bestaat momenteel uit:

 • Roefelland
 • Kwiplus
 • KWIX

 Hiervoor kan je online inschrijven.

II. INSCHRIJVEN

Elke inschrijving houdt een goedkeuring in van de inschrijving- en deelnamevoorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden.

Inschrijven voor het jeugdaanbod  in Brugge gebeurt online via http://vrijetijd.brugge.be/jeugd 
of op afspraak in het Huis van de Bruggeling

Er kan niet telefonisch of via e-mail worden ingeschreven.

 

Hoe inschrijven?

 1. Een verantwoordelijke (debiteur of betaler) kan zich registreren (door een account aan te maken).
  Na de registratie kan u online inschrijven op de activiteiten van de jeugddienst en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven e-mailadres verzonden.
 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen en uw bestelling bekijken.

 Meer informatie over de registratie en inschrijvingen zelf vind je op de website www.jeugddienstbrugge.be

Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan jeugddienst@brugge.be

III. Betaling en annulering

Online betalen:

Bij elke online inschrijving voor een activiteit is er een onmiddellijke vraag tot betaling via een beveiligde online omgeving.

Tot 48 uur voor de activiteit kunt u schriftelijk (brief / e-mail) annuleren en wordt er 100% terugbetaald.

De dag van de activiteit is er enkel een 100% terugbetaling mogelijk mits voorleggen van een geldig medisch attest op naam van de deelnemer.

Betalen per overschrijving:

Kies je voor overschrijving dan vragen we je om binnen de 30 kalenderdagen, na ontvangst van de factuur, de betaling over te maken. Je inschrijving is pas bevestigd als de betaling voltooid is. Indien niet betaald binnen de 30 kalenderdagen komt de inschrijving automatisch te vervallen.
Valt de activiteit binnen de betaalperiode en:
- er werd niet overgegaan tot betaling;
- er werd niet deelgenomen zonder schriftelijke annulatie tot 48u voor de activiteit;
Dan dient u alsnog tot betaling over te gaan.

Wil je cash, met jeugd-AXI-bonnen betalen of een combinatie van beide?
Dan kan je kiezen voor de betaalmethode ‘overschrijving’. Nadat je de factuur hebt ontvangen, kom je binnen de 30 kalenderdagen langs in het Huis van de Bruggeling om het bedrag te vereffenen.

U kan steeds kosteloos schriftelijk annuleren of een 100% terugbetaling bekomen tot 48u voor de activiteit.

De dag zelf is er enkel een 100% terugbetaling mogelijk mits voorleggen van een geldig medisch attest op naam van de deelnemer.

IV. PRIVACY

Bij het online inschrijven wordt de privacy van uw persoonsgegevens gegarandeerd.
U hebt steeds een inzage- en correctierecht.

De persoonsgegevens worden door het stadsbestuur verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet 8 december 1992).

Bij elke activiteit of uitstap kunnen foto’s genomen worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden ter publicatie  op de website, Facebook en stedelijke magazines.

Als uw kind deelneemt aan het jeugdaanbod en u wilt niet dat uw kind gefotografeerd wordt dan kan u dit aangeven door te mailen naar jeugddienst@brugge.be

V. ALGEMENE GEDRAGSCODE EN REGELS

 • Kledij
  Deelnemers dragen kledij die aangepast is aan de activiteit waaraan ze deelnemen én aangepast is aan de weersomstandigheden van het moment.

  Het wordt aangeraden om kledij en rugzakken te markeren, zodat deze in geval van verlies sneller terug bij de eigenaar terechtkomen.

  Verloren voorwerpen worden verzameld op de Jeugddienst, afhankelijk van de plaats waar de activiteiten hebben plaatsgevonden. Deze verloren voorwerpen worden twee maanden bijgehouden.

 • Persoonlijke voorwerpen
  Het wordt aangeraden om persoonlijke en kostbare voorwerpen thuis te laten. De Jeugddienst kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van de persoonlijke voorwerpen.