Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid in uw buurt

18
mei
2021

Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest,
    • de federale overheid,
    • een buurland.

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Wil u onmiddellijk de lopende inspraakperiodes voor uw gemeente raadplegen, kan dit door de locatie en de NIS-code van uw gemeente in te voegen. Voor Brugge voegt u de code 31005 toe. Dit betekent dat u niet langer alle afzonderlijke documenten moet uploaden die bij een inspraakperiode ter beschikking moeten worden gesteld op uw website. 

Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Voor meer info kan u mevrouw Katrien Debeuckelaere: katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be of mevrouw An Maeyens: an.maeyens@vlaanderen.be contacteren.