Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een eenmalige premie om (voormalige) dak-en thuislozen die een woning hebben gevonden te kunnen installeren (aankoop meubelen, huisgerief, ...).

Voorwaarden

> meerderjarig zijn
> de hoedanigheid van 'dakloze' verliezen door een woning te betrekken die als hoofdverblijfsplaats dient
> nooit eerder een installatiepremie ontvangen hebben
> de nieuwe woning moet zich bevinden op het grondgebied Brugge (Brugge, Zeebrugge, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme)
> inkomensvoorwaarde: leefloon, vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...), loon lager dan het bedrag leefloon volgens categorie waartoe men behoort, verhoogd met 10%

* Dakloze: elke persoon die geen vaste verblijfsplaats heeft of die tijdelijk in een opvangcentrum verblijft.

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> huurcontract van de nieuwe verblijfsplaats
> bewijs van huidig inkomen
> bankrekeninguittreksels laatste 3 maanden
> bewijs van spaargeld

Bedrag

De installatiepremie bedraagt 1 maand het bedrag van het leefloon categorie E (categorie persoon met gezinslast).

Contactinformatie