Interieurrestauratie Onze-Lieve-Vrouwekerk

Algemeen:

-      het perceel ruwbouw, pleisterwerken en afwerking uitgevoerd door de firma Renotec, Geel: 770.976,86 € incl. btw.
-      het perceel polychromie en schildering op de muren uitgevoerd door de firma Ruben Willaert, Sijsele: 505.991,63 € incl. btw.
-      het perceel vaste houten inrichting gepolychromeerd uitgevoerd door de firma Renotec, Geel: 37.578,80 € incl. btw.
-      het perceel vaste houten inrichting niet-gepolychromeerd uitgevoerd door de firma Altritempi nv, Brasschaat: 103.588,49 € incl. btw.
-      het perceel vaste stenen inrichting gepolychromeerd uitgevoerd door de firma Altritempi nv, Brasschaat: 23.921,70 € incl. btw.
-      het perceel vaste stenen inrichting niet-gepolychromeerd uitgevoerd door de firma Iparc cvba: 23.298,55 € incl. btw.
-      het perceel vaste metalen inrichting uitgevoerd door de firma Klaas Remmen, Baarle-Hertog: 73.251,95€ incl. btw.

De totale kostprijs bedraagt 1.538.607,98 € incl. btw. waarvoor de stad Brugge van de Vlaamse Overheid een restauratiepremie van 1.344.212,30€ incl. btw. krijgt.

 Ontwerper: architectenbureau Vermeersch aangesteld.

De voltooiingsdatum van deze werken wordt voorzien eind 2015.

Daarna kunnen de volgende fases, fase 5B en 5C als ook de orgelrestauratie van start gaan!

 Het interieur van de OLV-kerk is omwille van diverse redenen aan restauratie toe: de kerk bevindt zich in sterk vervuilde toestand veroorzaakt door stof en roet, in de muren en gewelven zijn een aantal barsten waar te nemen, de houten inrichting dient behandeld te worden; het koorgestoelte en de biechtstoelen zijn aan herstelling toe gezien ze aangetast zijn door schimmel en hout aantastende insecten;… .

 De interieurrestauratie van de Onze Lieve Vrouwkerk is opgesplitst in verschillende fases (zie bijlage):

-      Fase 5A: hoogkoor, kooromgang, zijkapellen, oude sacristie en dwarsbeuk
-      Fase 5B: noordelijke zijbeuken, middenbeuk, kruiskapel en paradijsportaal
-      Fase 5C: zuidelijke zijbeuken, kapel Madonna met kind en de sacristie

 De fase 5A is halverwege 2014 van start gegaan, waarbij de volgende werken uitgevoerd worden:

-      Perceel ruwbouwwerken, pleisterwerken en afwerking
-      Perceel polychromie en schildering op de muren
-      Percelen vaste houten en stenen inrichting (gepolychromeerd en niet-gepolychromeerd)
-      Perceel metalen inrichting

 De muren en gewelven in de kooromgang en de muren in het hoogkoor tot aan het triforium worden gereinigd en herschilderd. De kalktopverflaag op de muren wordt verwijderd gezien de slechte en onstabiele toestand ervan.

De oliegebonden en synthetische verflagen op de sokkels en aansluitend de onderste zones van de muren worden volledig verwijderd. Op deze zones ontbreekt immers het historisch lagenpakket zoals hoger op de muren te vinden is.

Het gedeelte van de kerk vanaf het triforium, bestaande uit zichtbaar metselwerk en natuursteen wordt enkel gereinigd en plaatselijk wordt het metselwerk of de natuursteen hersteld en/of hervoegd.

Het pleisterwerk van de gewelven werden in de 19de eeuw afgekapt tijdens de restauratiecampagne van Ch. De Wulf, en worden nu enkel gereinigd maar niet opnieuw bepleisterd.

    

Tijdens het vooronderzoek is op het gewelf in de kooromgang ter hoogte van de bidkapel van Gruuthuse, een gotische schildering ontdekt. Deze schildering wordt in huidige fase verder vrij gelegd en gefixeerd, samen met de aansluitende scheiboog met het hoogkoor. Deze schilderingen vormen één van de belangrijkste decoratie elementen uit de Brugs laat gotische periode. We hebben recent een datum vermoedelijk ‘1469’ teruggevonden.

De twee neogotische kapellen, de Sacramentskapel en de Debaenstkapel, worden gerestaureerd: de schilderingen in de Sacramentskapel worden gereinigd en gefixeerd.

In de Debaenstkapel worden de neogotische schilderingen eerst vrij gelegd gezien ze in de 20ste eeuw overschilderd werden, en daarna gerestaureerd.

 De voegimitatieschildering zal tot op een hoogte van 2 meter vrij gelegd worden, en daarboven gereconstrueerd.

De marmerimitatie van het doksaal wordt gereinigd en hersteld.

De vaste houten inrichting, het koorgestoelte en de biechtstoelen, worden behandeld tegen parasieten en zwammen en de esthetische onvolmaaktheden worden hersteld waar mogelijk.

De vaste stenen inrichting wordt voornamelijk gereinigd en voorzien van een beschermlaag.

De vaste metalen inrichting wordt eveneens gereinigd en voorzien van een beschermlaag. De gietijzeren kandelaars in de kerk gaan opnieuw gebruikt worden voor de verlichting. Hiervoor worden de kandelaars deels gedemonteerd, hersteld, behandeld tegen roest en opnieuw gemonteerd. De ontbrekende kandelaars en/of onderdelen worden bijgemaakt volgens bestaand model.

 

 

Deel deze pagina