Internationale/meertalige akte

Een internationale of meertalige akte is een uittreksel uit een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte, afgeleverd ingevolge de Conventie ondertekend in Wenen op 8 september 1976.

Het document is bestemd voor gebruik in het buitenland.

Een meertalige echtscheidingsakte kan niet afgeleverd worden.

Procedure

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een meertalige of internationale akte bekomen.

Wij leveren volgende soorten af:

  • een meertalige (internationale) geboorteakte
  • een meertalige (internationale) huwelijksakte
  • een meertalige (internationale) overlijdensakte

Een akte kan je online aanvragen.

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. alle info hierover vindt je terug op http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

De aanvraag van de legalisatie kan op twee manieren:

  • Federale overheidsdienst buitenlandse zaken Dienst legalisatie Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel t 02 501 87 85
  • elektronisch: de burger hoeft zich dan niet meer naar het legalisatieloket in Brussel begeven. De burger vraagt de bedoelde akte aan in het Huis van de Bruggeling of bezorgt de akte elektronisch (burgerzaken@brugge.be + vermelding van onderwerp 'legalisatie/apostille') met vermelding van het land waar de akte voor bedoeld is én vermelding van een e-mailadres. Na controle door de FOD Buitenlandse Zaken krijgt de burger vervolgens een uitnodiging om de apostille of legalisatie te betalen. Onmiddellijk na de betaling door de burger wordt het geapostilleerde of gelegaliseerde document via mail bezorgd. De gemeente komt dus niet financieel tussenbeide.  
     

Meebrengen

identiteitskaart of paspoort

Bedrag

de aktes worden gratis afgeleverd

Uitzonderingen

Een meertalige echtscheidingsakte kan niet afgeleverd worden.