Internationale/meertalige akte

Een internationale of meertalige akte is een uittreksel uit een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte, afgeleverd ingevolge de Conventie ondertekend in Wenen op 8 september 1976.

Het document is bestemd voor gebruik in het buitenland.

Een meertalige echtscheidingsakte kan niet afgeleverd worden.

Voorwaarden

Je moet in Brugge geboren, gehuwd of overleden zijn.

Procedure

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een meertalige of internationale akte bekomen.

Wij leveren volgende soorten af:

  • een meertalige (internationale) geboorteakte
  • een meertalige (internationale) huwelijksakte
  • een meertalige (internationale) overlijdensakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit kan op twee manieren:

  • Federale overheidsdienst buitenlandse zaken Dienst legalisatie Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel t 02 501 87 85 - hier kan je enkel terecht met een origineel ondertekend document (zogen. natte handtekening), dus geen digitale ondertekening
  • elektronisch via Burgerzaken: de burger hoeft zich niet meer naar het legalisatieloket in Brussel begeven. De burger vraagt de bedoelde akte aan bij burgerzaken of bezorgt de akte elektronisch (burgerzaken@brugge.be) met vermelding van het land waar de akte voor bedoeld is én vermelding van een e-mailadres. Na controle door de FOD Buitenlandse Zaken krijgt de burger vervolgens een uitnodiging om de apostille of legalisatie te betalen. Onmiddellijk na de betaling door de burger wordt het geapostilleerde of gelegaliseerde document via mail bezorgd. De gemeente komt dus niet financieel tussenbeide.  
     

Meebrengen

identiteitskaart of paspoort

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Een meertalige echtscheidingsakte kan niet afgeleverd worden.

Deel deze pagina