Campagne intrafamiliaal geweld

Op 25 november - Internationale dag tegen geweld op vrouwen - start jaarlijks de campagneweek tegen partnergeweld en huiselijk geweld.

Wat is intrafamiliaal geweld?

Intrafamiliaal geweld is elke vorm van psychisch, lichamelijk, seksueel of economisch grensoverschrijdend gedrag binnen een gezin of een relatie.

Het is geen eenmalig feit, maar een dynamiek waarin je vast komt te zitten. Bovendien is het een thema waar nog steeds een enorm taboe op rust binnen onze samenleving. We moeten dit dan ook op die manier aanpakken en dat begint bij bewustmaking van de bevolking en het doorbreken van taboes.

Als stad willen we de boodschap geven om geen enkele vorm van geweld te dulden. Niet tussen mannen, vrouwen, kinderen, jongeren of ouderen én al zeker niet tussen de vier muren van de eigen woning.

Campagne tegen huiselijk geweld

Met het volgende filmpje wil CAW Noord-West-Vlaanderen, samen met de Stad, OCMW en Politie Brugge, de stilte doorbreken en ervoor zorgen dat mensen sneller de gepaste hulp vinden die ze nodig hebben. Mannen, vrouwen, kinderen, jongeren die betrokken zijn bij intrafamiliaal geweld: zoek hulp en praat erover!

CAW Noord-West Vlaanderen en lokale Politie Brugge hielpen met de ontwikkeling van het filmpje en het aanleveren van recent cijfermateriaal. Deze twee partners worden in hun dagelijkse werking frequent geconfronteerd met complexe geweldsproblematieken en moeilijke gezinssituaties. Dankzij hun inzet worden heel wat Bruggelingen geholpen. Onze betrachting is dan ook mensen sneller toe te leiden naar gepaste hulp door toegankelijke informatie te verschaffen.

Vragen over geweld:

  • 1712 is de hulplijn waar je terecht kan als je vragen hebt over geweld. Dit kan als slachtoffer, getuige of dader. Alle partijen betrokken bij deze problematiek worden gehoord, geholpen en doorverwezen.
  • Voor welzijnsvragen, bel het gratis nummer 0800 13 500 of raadpleeg de website van het CAW
  • Jongeren vanaf 12 jaar kunnen gratis terecht bij het Jongerenonthaal van het CAW voor advies en ondersteuning. 

 


 

Flashmob tegen huiselijk geweld

In 2018 vormden een 150-tal deelnemers een menselijk wit lint op het ’t Zand in Brugge. Hiermee werd een sterk signaal gegeven tegen elke vorm van geweld. 

Organisatie: Rebelle vzw  i.s.m. diversiteitsdienst

Contactinformatie