Inventarisering en digitalisering van uitgebreide bibliotheekcollectie van het Stedelijk Conservatorium

24
mei
2022

Stad Brugge ontwikkelt een plan van aanpak voor wat betreft het ordenen, inventariseren en digitaliseren van de rijke collectie partituren, biografieën, monografieën, naslagwerken… uit de bibliotheekcollectie van het Stedelijk Conservatorium Brugge. Dit gebeurt in samenwerking met de Biekorf en het Stadsarchief.

De bibliotheekcollectie werd opgebouwd gedurende de afgelopen 175 jaar en bestaat uit een rijke diversiteit aan materiaal dat drieërlei op te delen is: partituren, naslagwerken en historisch waardevol erfgoed.

Het Stedelijk Conservatorium Brugge (SCB) wil inzetten op de aanwezige expertise van de diverse partners in de eigen stad. Het SCB wil daarom de samenwerking met de Biekorf en het Stadsarchief promoten en intensiveren. Het doelpubliek dat op zoek is naar brede informatie rond muziek moet terechtkomen in de Biekorf als ‘kenniscentrum’.

Wie een specifieke zoektocht onderneemt naar vakspecifiek materiaal (traktaten / methodes / partituren) moet dat binnen de muren van het SCB kunnen doen. Wie zich wil verdiepen in het historisch erfgoed van de collectie, kan daarvoor terecht bij de Biekorf (historisch boekmateriaal) of het Stadsarchief (historisch archiefmateriaal).”

Collectie naslagwerken overgedragen aan openbare bibliotheek

De collectie met naslagwerken wordt overgedragen aan de openbare bibliotheek die ze verder ter beschikking stelt via de leeszaal.
De openbare bibliotheek neemt samen met het Stadsarchief het beheer op van het muzikaal documentair erfgoed (gedrukte bronnen zoals historisch waardevolle partituren). De pedagogische collectie van het SCB wordt ontsloten via de catalogus van de openbare bibliotheek. Deze samenwerking past zowel in de filosofie van de Stadsrepubliek als in de verdere uitbouw van een Brugs Bibliotheeknetwerk.

Het Stadsarchief engageert zich om samen met de Openbare Bibliotheek het aanwezige waardevol erfgoed in de bibliotheek van het conservatorium te triëren en te inventariseren. Het archief van het Conservatorium en originele partituren in handschrift van Brugse componisten zullen worden ondergebracht in de al aanwezige collecties van het Stadsarchief.

Zo bezit het Stadsarchief bijvoorbeeld al een aantal archieven van Brugse componisten zoals Joseph Ryelandt, Maurits De Roo, Adolf De Grave, Honoré Janssens en Jules Busschop. Het Stadsarchief zal hierbij dankbaar gebruik maken van de hulp van muziekhistoricus dr. David Vergauwen, die al het archief van componist Joseph Ryelandt heeft geïnventariseerd.

Contactinformatie