Investering jeugdlokaal

Als vereniging met eigen infrastructuur durf je soms al eens te dromen en grotere plannen maken. Wil je grote werken uitvoeren, dan kan de stad een financieel duwtje in de rug geven.

Voorwaarden

 • Infrastructuurwerken die subsidies voor kleine uitgaven in grootte overstijgen
 • Je kan pas starten met de werken nadat je goedkeuring kreeg van het stadsbestuur.

Procedure

 • Neem contact op met de jeugddienst en bespreek je project (via mail naar jeugd@brugge.be of op het nummer 050 44 83 33)
 • Bezorg ons de nodige documenten (zie onder)
 • Wacht op goedkeuring van je dossier

Meebrengen

 

Je kan ons de aanvraag om toelage op volgende manieren bezorgen:

 • via mail: jeugd@brugge.be
 • via de post: Jeugddienst Brugge, Binnenweg 2, 8000 Brugge
 • In het Huis van de Bruggeling: Franck Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van klasses.

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag wordt de ontvanger van deze subsidie voor bepaalde duur geschorst van het volledige subsidiereglement (zie onder, artikel 2" van het reglement; dit gaat over subsidies voor huur, kleine uitgaven en investeringen).

 

Klasse 1

Kosten kleiner of gelijk aan €318.230 (incl. BTW)
Jij betaalt de BTW en Stad Brugge betaalt het overige bedrag.

Kosten meer dan €318.230 (incl. BTW)
Stad Brugge betaalt €263.000
 

Klasse 2

Kosten groter dan €6.000 en kleiner dan €40.000 (incl. BTW)
Jij betaalt 50% van de kosten
Stad Brugge betaalt de overige 50%.

Kosten groter dan €40.000 (incl. BTW) EN minder dan of gelijk aan €100.000 (incl. BTW)
Subsidie wordt in 2 delen berekend.
Op 1ste schijf van €40.000 = 50% (MAX €20.000)
Op 2de schijf van vanaf €40.000 = 75% (MAX €45.000)

Kosten groter dan €100.000 (incl. BTW)
Stad Brugge betaalt €65.000

Uitzonderingen

Volgende verenigingen komen niet in aanmerking:

 • Particuliere jeugddiensten
 • Jeugdmuziekateliers
 • Politieke jongerenbewegingen
 • Jeugdwerk dat voor de werking niet gesubsidieerd wordt via een algemeen reglement van de stedelijke jeugddienst, maar wel via een contract, overeenkomst of nominatieve inschrijving op het stadsbudget
 • Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden