Investeringen in sportinfrastructuur

Stad Brugge geeft financiële ondersteuning aan organisaties bij de bouw en renovatie van sportinfrastructuur.

Voorwaarden

Voor wie

  • Erkende Brugse sport- of ontspanningsverenigingen;
  • Brugse organisaties zonder winstoogmerk met als hoofddoel het organiseren van structurele en regelmatige sport- of beweegactiviteiten;
  • Brugse onderwijsinstellingen die een overeenkomst met de Stad hebben om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen.

Twee belangrijke basisprincipes

  • Eigen inbreng: de organisatie/vereniging doet inspanningen om zelf financieel bij te dragen aan het project. Op die manier worden de relatief beperkte overheidsmiddelen beter besteed.
  • Breed en gedeeld gebruik: om het rendement van de investering te verbeteren staat de organisatie open om andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven in haar sportinfrastructuur te ontvangen, met de stedelijke tarieven als referentie. Op die manier wordt de infrastructuur breed gebruikt.

Reglement

Procedure

  • Dien je projectvoorstel in via het online formulier vóór 1 maart;
  • Of dien bij resterend krediet na de eerste indienperiode een voorstel in vóór 1 september.