Investeringen in sportinfrastructuur

De Stad Brugge biedt financiële ondersteuning aan verenigingen en scholen bij de bouw en renovatie van sportinfrastructuur.

Sportvloer

Voorwaarden

Wie heeft recht op de subsidie? 

 • Erkende Brugse sport- of ontspanningsverenigingen
 • Brugse organisaties zonder winstoogmerk met als hoofddoel het organiseren van structurele en regelmatige sport- of beweegactiviteiten
 • Brugse onderwijsinstellingen die een overeenkomst met de Stad hebben om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen

Twee belangrijke voorwaarden

 • Eigen inbreng: de organisatie/vereniging doet inspanningen om zelf financieel bij te dragen aan het project. Op die manier worden de relatief beperkte overheidsmiddelen beter besteed.
 • Breed en gedeeld gebruik: om het rendement van de investering te verbeteren, staat de organisatie open om andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven in haar sportinfrastructuur te ontvangen, met de stedelijke tarieven als referentie. Op die manier wordt de infrastructuur breed gebruikt.

Twee categorieën

 • Voor sportinfrastructuur die essentieel is in de sportbeoefening (zoals een sportvloer of kleedkamers) is een subsidie tot 80% van de totaalkost mogelijk, zonder maximumbedrag.
 • Voor sportondersteunende infrastructuur (die op zich niet essentieel is om de sport- of beweegactiviteit te beoefenen, maar er wel deel van uitmaakt zoals een berging, afdak, supporterszone, terras ...) is 60% subsidie mogelijk, met een maximum van 5.000 euro.

Procedure

Procedure

 1. Er zijn per jaar 2 data om in te dienen: 1 maart en 1 september.
 2. De subsidie moet vooraf aangevraagd worden.
 3. De werken mogen bij het indienen van de subsidieaanvraag nog niet gestart zijn.
 4. Bereid je dossier goed voor en zorg voor alle nodige documenten.
  Maak je eigen dossier of gebruik het online formulier van de Sportdienst.
 5. De aanvragen worden beoordeeld, gescoord en gerangschikt op basis van verschillende criteria (zie bijlage).
 6. De Sportdienst brengt je via mail op de hoogte van een eventuele subsidie. Dit gebeurt uiterlijk twee maanden na de indiendatum.
 7. De werkzaamheden moeten voorlopig opgeleverd worden binnen de drie jaar na de toekenningsdatum van de subsidie.
 8. Ook de facturen moeten binnen die termijn worden ingediend.

Lees zeker bijgaand reglement voor alle voorwaarden en bepalingen.

Dien je aanvraag in voor 1 maart 2024.