Investeringen in sportinfrastructuur

Indienen dossier

Subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur

De Stad Brugge ondersteunt in de bouw en renovatie van sportinfrastructuur op haar grondgebied. Ze voorziet een jaarlijks budget dat aan de hand van een stedelijk reglement kan worden ingezet om ingediende projecten te betoelagen.

Het reglement bevat twee basisprincipes:

  • Eigen inbreng: de organisatie/vereniging doet inspanningen om zelf financieel bij te dragen aan het project. Op die manier worden de relatief beperkte overheidsmiddelen beter besteed.
  • Breed en gedeeld gebruik: om het rendement van de investering te verbeteren staat de organisatie open om andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven in haar sportinfrastructuur te ontvangen, met de stedelijke tarieven als referentie. Op die manier wordt de infrastructuur breed gebruikt.

Wie komt in aanmerking:

  • Erkende Brugse sport- of ontspanningsverenigingen (zie het reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge);
  • Brugse organisaties zonder winstoogmerk met als hoofddoel het organiseren van structurele en regelmatige sport- of beweegactiviteiten;
  • Brugse onderwijsinstellingen die een overeenkomst met de Stad hebben om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen.

De Stad maakt een onderscheid tussen de volgende twee categorieën:

  • De subsidie ‘sportinfrastructuur’ is volledig bestemd voor infrastructuur die essentieel is om de sport- of beweegactiviteit te beoefenen. Het kan hierbij gaan om een kleedkamerrenovatie, de aanleg van een permanente schietstand, de aanleg van een sportveld, ….

De Stad betoelaagt hierin maximum 80% van de totaalkost.

  • De subsidie ‘sportondersteunende infrastructuur’ is bestemd voor infrastructuur die op zich niet essentieel is om de sport- of beweegactiviteit te beoefenen maar er wel deel van uitmaakt. De infrastructuur heeft met andere woorden een verenigingsondersteunende functie (vb. een nieuw dak van een cafetaria, het herstel van een terras, het oprichten van een berghok, vernieuwen van een afdak, …)

De Stad betoelaagt hierin maximum 60% van de totaalkost, met een maximale stedelijke tussenkomst van 5.000 euro.

Projectvoorstellen kunnen jaarlijks worden ingediend voor 1 maart en bij resterend krediet ook voor 1 september.
Bekijk het volledige reglement en de beoordelingscriteria hier.
Een aanvraag voor investeringstoelage sportinfrastructuur indienen kan online via de knop bovenaan op deze pagina.

Contactinformatie