Inzage documenten Zeeboerderij - Codevco V BV

9
May
2020

Op 8 april 2020 heeft Codevco V BV een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een machtiging voor het uitvoeren van een geofysisch en geotechnisch bodemonderzoek en voor de installatie van een nearshore maricultuurproject én van een milieuvergunning voor de uitbating van dit maricultuurproject in de industriële en commerciële zone C (Westdiep) in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

De aanvraag bevat

  • een milieu-effectenrapport (MER)
  • een niet-technische samenvatting van dit rapport
  • een ontwerp van passende beoordeling.

U kunt deze documenten raadplegen (zie bijlage).

Ze zijn ook digitaal beschikbaar vanaf 9 mei op de website van de BMM: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news 

Je kan de documenten ook inkijken in het Huis van de Bruggeling.
Dit kan alleen op afspraak - t 050 44 8000.
Er is geen begeleiding bij de inzage mogelijk (Corona-maatregel).

De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 9 mei tot en met 7 juni 2020.

Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 22 juni 2020 indienen, per post of per email richten aan

BMM/UGMM
Vautierstraat 29
1000 Brussel,

t.a.v. Brigitte Lauwaert blauwaert@naturalsciences.be