Inzage openbaar onderzoek of recent vergunde stedenbouwkundige dossier

Voor volgende zaken kan je in het huis van de Bruggeling terecht:

  • openbaar onderzoek van een vergunningsaanvraag
  • openbaar onderzoek van een RUP
  • openbaar onderzoek bij openbaar nut verklaring
  • openbaar onderzoek bij een milieuvergunning

Plannen van oude dossiers tussen 1995 en vandaag moeten opgevraagd worden.
Voor plannen van dossiers ouder dan 1995 kan je terecht bij het stadsarchief

Procedure

Wens je deze plannen in te zien, dan kan u zonder afspraak terecht aan de onthaalbalie, of maakt u een afspraak indien u eventueel begeleiding wenst.

Als u online een afspraak maakt, vul dan bij het veld 'opmerkingen' in:

  • Het adres van de bouwplaats
  • Eventueel het dossiernummer of de kadastrale gegevens

Meebrengen

  • Adres, kadastrale gegevens of eventueel dossiernummer.
  • Indien u een brief voor inzage openbaar onderzoek ontving , gelieve deze mee te nemen.
  • Opgelet, deze afspraak geldt enkel voor inzage van plannen in openbaar onderzoek of waarvan de beroepsprocedure nog loopt. Voor inzage in andere dossiers moet eerst contact opgenomen worden met de dienst.

Deel deze pagina