Jobstudent bij Stad Brugge

Wil je in 2017 een boeiende vakantiejob binnen een van de stadsdiensten? Ben je een energieke, enthousiaste jongere op zoek naar een leuke vakantiejob voor deze zomer?

Bij Stad Brugge vind je zeker je zin!

Wij zijn op zoek naar een 170-tal jobstudenten voor een ruim aanbod aan verschillende functies.

Als jobstudent ontvang je een brutoloon van minimum 1860,66 euro indien je tewerkgesteld wordt met een studentenovereenkomst voor de duur van 1 maand.

Wij zijn op zoek naar één of meerdere jobstudenten voor volgende functies:

 • allround zomermedewerker – geen specificaties enkel enthousiast zijn!
 • Jeugddienst ten behoeve van de speelpleinwerking KWIBUS - bereid zijn om te werken met een variabel uurrooster, creatief en sportief zijn:
  • animator: attest animator in het jeugdwerk of gelijkgesteld door 2 jaar aantoonbare ervaring of studies
  • teambegeleider: attest hoofdanimator of gelijkgesteld door aantoonbare ervaring of studies
  • allrounder: logistieke (rijbewijs B) en administratieve ondersteuning (attest animator is een pluspunt)
  • Vooropvang: halftijdse functie in de voormiddag (attest animator is een pluspunt)
 • Preventie en PR & Onthaal - in het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Strandanimator - studies bachelor/master lichamelijke opvoeding
 • Toerisme/balie – vlot kennis hebben van minimum 4 talen
 • Welzijn - ondersteuning bieden aan het Project Zon, zee… zorgeloos + EHBO-Post + Bibliotheek aan ’t Strand: studies (para)medische richting, studies geneeskunde én bereid zijn om te werken op zon- en feestdagen volgens beurtregeling én in het bezit zijn van een recent brevet EHBO       
 • Redder aan zee – in het bezit zijn van een Hoger Reddersdiploma bij aanvang van de vakantiejob
 • Postoverste aan zee - ik beschik over een brevet van postoverste

Voorwaarden

Je bent minimum 18 of je wordt 18 in 2017.

Procedure

 • Het formulier kan je indienen per mail aan jobstudent@brugge.be ten laatste op vrijdag 18 februari 2017.
 • Jouw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van een vakantiejob bij Stad Brugge en nooit voor andere doeleinden.
 • Het Stadsbestuur beslist over de aanstelling van de jobstudenten.
 • Ten laatste de eerste week van de paasvakantie krijg je een brief van de dienst Personeel & Organisatie waarin staat of je als jobstudent aan de slag kan.

Solliciteren kan je enkel met het standaardformulier.

Deel deze pagina

Contactinformatie