Kaaidistrict

Op 1 april 2022 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de conceptstudie van het stadsvernieuwingsproject kaaidistrict goed. De gemeenteraad bekrachtigde op zijn beurt de conceptstudie op 25 april. Deze zone ligt tussen de Slachthuisstraat en de Havenstraat. Dit is de eerste stap in de herontwikkeling van dit gebied naar een nieuw volwaardig stadsdeel van Brugge. Hierbij staat verweving van handel, maakeconomie, bedrijven en diverse vormen van wonen centraal.