Kandidatuurstelling voor een tijdelijke betrekking in het Stedelijk Onderwijs Brugge schooljaar 2022-2023

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Persoonsgegevens kandidaat

Adresgegevens 1
Geboortedatum *
Vink aan indien toepasselijk

Diploma's en getuigschriften

Gelieve deze documenten toe te voegen.

Buitenlands diploma? Laat je beroepsbekwaamheid erkennen via NARIC-Vlaanderen:  https://www.naricvlaanderen.be/nl

Kandidatuurstellingen

Ik stel me kandidaat voor een betrekking in deze stedelijke scholen: *

Ambten/vakken

Vink hieronder aan voor welke vakken of functies je je kandidaat stelt.

ALLE SCHOLEN
BASISONDERWIJS EN BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS
KUNSTHUMANIORA (KSO)
Welke vakken kun je geven?
SNT (VOLWASSENENONDERWIJS)
Welke vakken kun je geven?
STEDELIJKE ACADEMIE (DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS)
Welke vakken kun je geven?
STEDELIJK CONSERVATORIUM: Welke vakken kun je geven?
Vink aan *

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.