Kansen voor Kinderen

Om armoede structureel aan te pakken moeten we inzetten op de aanpak ervan bij kinderen/jongeren en de gezinnen waarin ze leven. Het investeren in die kinderen en jongeren is de eerste stap om hun situatie van (kans)armoede te doorbreken en hun kansen in het latere leven te vergroten.

Op donderdag 17 oktober 2013 vond in het Brugse stadhuis de armoededialoog plaats rond onderwijs en opvoeding.

Deze brochure is het resultaat van die gesprekken, tussen mensen uit de onderwijswereld, het beleid en mensen in armoede.

Zo’ n 150 deelnemers gingen met respect en soms met verbazing en bewondering in dialoog en zo werden heel wat noden op het vlak van onderwijs en armoede in Brugge blootgelegd. Dit leidde tot de voorstellen in deze brochure. De quotes in de teksten zijn telkens een letterlijke weergave van wat tijdens de dialoogavond is gezegd. 

Omdat we ervoor wilden zorgen dat deze brochure geen stille dood zou sterven, werd er een dossier ingediend bij de nationale loterij, zodat er actief wordt verder gewerkt en goede praktijken worden gedeeld.

Op 14 december 2015 kregen wij het bericht van de nationale loterij dat ons project “Digitaal overlegplatform: kansen voor kinderen” door de jury van experten was geselecteerd uit de 638 projectaanvragen. Op 22 april 2016 werd de subsidie ten bedrage van € 21.540 bekrachtigd via ministerieel besluit. De focus in het dossier lag vooral op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en het delen van goede praktijken. Zowel door fysiek als digitaal overleg. 

Logo Nationale Loterij

In Brugge ontstonden of ontwikkelden verschillende samenwerkingsverbanden zich verder. 

Het Huis van het Kind Brugge wil de bestaande dienstverlening voor ouders en kinderen overzichtelijker en toegankelijker maken.
Ook professionals kunnen via deze website met elkaar in overleg.

Warme stad Brugge wil de bestaande dienstverlening voor jongeren overzichtelijker en toegankelijker maken.

Werk je met jongeren tussen 12 en 25 jaar?
Dan ken je ongetwijfeld Bruggen voor jongeren al.

In april 2018 werd het project “kansen voor kinderen” afgerond maar de partners engageren zich om de opgerichte samenwerkingsverbanden verder te zetten.

Op 25 april 2018 is het eerste onderwijscongres. Het doel is voornamelijk de gelegenheid tot delen van goede praktijkvoorbeelden met elkaar, zowel tijdens de workshops als het netwerkmoment.