Attest Kansspelen

Om een kansspel klasse III (bingo's in drankgelegenheden) te mogen plaatsen, is een vergunning nodig van de Kansspelcommissie. Daarvoor is een gunstig advies van de burgemeester vereist.

De vergunning zelf vraag je aan bij de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel

Procedure

  • De aanvrager kan digitaal op de website van de Kansspelcommissie de vergunning aanvragen
  • De vergunning wordt afgeleverd door de Kansspelcommissie, de burgemeester geeft enkel advies.
  • Om een gunstig advies van de burgemeester te bekomen, moet de inrichting (café) in het bezit te zijn van een muziekmelding, een hygiëne-attest en moet een kopie van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing worden overgemaakt.
  • We sturen je dit advies toe. Dit advies moet je vervolgens zelf over te maken aan de Kansspelcommissie.

 

Meebrengen

Bedrag

Gratis

Regelgeving

KB van 22/12/2000 op de kansspelinrichtingen

Contactinformatie