Projectnieuws Katelijnestraat en Arsenaalstraat

 1. Heraanleg
 2. Vernieuwing nutsleidingen
 3. Vernieuwing riolering en heraanleg
 4. Infomarkt en infostand
 5. Meer groen in de Katelijnestraat en Arsenaalstraat
 6. Blijf op de hoogte

1. Heraanleg

De Katelijnestraat en de Arsenaalstraat, twee straten in het centrum van Brugge, worden vernieuwd. Een grondige opfrisbeurt van beide straten was nodig. Het wegdek is op veel plaatsen verzakt en de riolering is aan vervanging toe.
Plan Katelijnestraat
Plan Arsenaalstraat

De aanpak bestaat uit twee delen:

 1. vernieuwen van de nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon …)
 2. vernieuwen riolering gevolgd door de heraanleg (bovenbouw – aanbrengen wegbedekkingen)

2. Vernieuwing nutsleidingen

a. Katelijnestraat
Als voorbereiding op de rioleringswerken en heraanleg werden alle leidingen van de verschillende nutsmaatschappijen aangepast en vernieuwd waar nodig. Dit moest eerst aangepakt worden zodat er geen leidingen in de weg zouden liggen van de nieuwe riolering.
Midden augustus 2019 werd gestart met het vernieuwen van de nutsleidingen. Er werd in fasen gewerkt. Tot 14 februari 2020 vond de laatste fase plaats. 

b. Arsenaalstraat
Ook in de Arsenaalstraat werden de nutsleidingen aangepast en vernieuwd waar nodig.

3. Vernieuwing riolering en heraanleg

Na het vernieuwen van de nutsleidingen konden de rioleringswerken en de heraanleg van start gaan. In opdracht van de stad voert Willemen Infra nv uit Drongen deze werkzaamheden uit.

Planning en timing
Om de bereikbaarheid van de woningen en de handelszaken zo lang als mogelijk te verzekeren, gebeuren deze werkzaamheden in fasen.
De aannemer is op 17 februari 2020 gestart met de werkzaamheden. Deze werf lag ook tot 22 april stil als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Hierdoor raakte de oorspronkelijke planning achterhaald.
Bekijk het nieuwe plan met de globale fasering en timing.

Katelijnestraat fase 1: afgewerkt

Sinds 2 juni 2020 is het kruispunt Katelijnepoort – Bargeweg – Gentpoortvest weer open voor het verkeer. Het plaatselijk verkeer kan dus via deze weg weer het centrum binnenrijden. Als invalsroute voor het centrum blijft de Zuidzandstraat echter aanbevolen. Het verlaten van het centrum kan sinds 2 juni ook via de Gentpoortvest, Katelijnepoort of Bargeweg.

Katelijnestraat: werkzaamheden tussen Gentpoortvest en Arsenaalstraat: afgewerkt 

Sinds 7 september 2020 werd de zone tussen de Gentpoortvest en de Visspaanstraat afgewerkt en opengesteld voor het verkeer. Dit gaf het verkeer de mogelijkheid om de stad ook binnen te rijden via de Visspaanstraat. Ook de bewoners van de Colettijnenstraat en Colettijnenhof konden via het heraangelegde wegdeel weer vlot hun woning bereiken. In de zone tussen de Gentpoortvest en de Colettijnenstraat werd tweerichtingsverkeer ingevoerd zodat de bewoners van de Sulferbergstraat, Colettijnenhof en Colettijnenstraat via een kortere route de stad kunnen verlaten in plaats van een grote omweg te moeten rijden via de Oude Gentweg.

Sinds 22 september 2020 werd de Katelijnestraat, tussen de Visspaanstraat en de Rodenonnenstraat, opengesteld voor het plaatselijk verkeer. Er geldt tijdelijk tweerichtingsverkeer in dit straatdeel. Handelszaken zijn bereikbaar in deze zone.

De Katelijnestraat, tussen de Rodenonnenstraat en de Arsenaalstraat, is weliswaar al heraangelegd maar wordt door de aannemer gebruikt als zone voor werfvoertuigen en werfmateriaal.

Lees hier de bewonersbrief en bekijk hier ook het plan met het verkeersverloop vanaf 22 september.

Arsenaalstraat: afgewerkt (behalve kruispunt met Katelijnestraat)

Begin september 2020 zijn de rioleringswerken in de Arsenaalstraat (inclusief kruispunt Katelijnestraat) gestart.

Ondertussen kreeg de straat ook nieuwe wegbedekkingen en werd deze straat op 4 november opengesteld worden voor het verkeer. Het kruispunt van de Arsenaalstraat/Katelijnestraat blijft nog onderbroken voor het verkeer tot vermoedelijk 19 december 2020.

Tot zo lang dit kruispunt onderbroken is, is de Arsenaalstraat (en ook de Sulferbergstraat) als volgt bereikbaar:

 • het plaatselijk autoverkeer met bestemming Arsenaalstraat/Sulferbergstraat bereikt deze straat via de Oostmeers, de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat en ’t Sashuys OF via de Oostmeers, het Zonnekemeers, het Walplein en de Noordstraat (let op: in de Noordstraat staat een poortgebouw met afmetingen 3,24m hoogte en breedte waardoor niet alle voertuigen deze route kunnen volgen);
 • het plaatselijk autoverkeer verlaat de Arsenaalstraat via de Sulferbergstraat en de Colettijnenstraat naar de Katelijnestraat;
 • Is de Stedelijke Academie voor fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers bereikbaar via de ingangspoort in de Katelijnestraat. Deze ingangspoort ligt echter in de werfzone want de rioleringswerken en heraanleg van de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en het Ankerplein, zijn daar volop bezig. Als alternatief bereiken de fietsers en de voetgangers vlot de Stedelijke Academie via de Oostmeers, Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat, ’t Sashuys en de Noordstraat of via de Oostmeers, Zonnekemeers en Walplein naar Noordstraat of via de Katelijnestraat, Walstraat en Walplein naar Noordstraat.
 • Is het SNT voor fietsers en voetgangers bereikbaar via het Wijngaardplein of via de Katelijnestraat. Walstraat, Walplein en Noordstraat of via de Oostmeers, Zonnekemeers, Walplein en Noordstraat

Katelijnestraat: werkzaamheden tussen Arsenaalstraat en Ankerplein

Op 22 september 2020 is de aannemer gestart met voorbereidende werkzaamheden in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de Wijngaardstraat (kruispunt niet inbegrepen). Vanaf 4 november heeft de aannemer de werfzone uitgebreid tot aan het Ankerplein waardoor de aansluiting van de Wijngaardstraat op de Katelijnestraat afgesloten is voor het verkeer. Dit straatdeel is volledig onderbroken voor het verkeer zodat de rioleringen kunnen vernieuwd worden, gevolgd door de heraanleg. 

De inrit van de parking in de Katelijnestraat is vanaf 26 oktober afgesloten en wordt de uitrit van de parking in de Oude Gentweg ook als inrit gebruikt waardoor de parking bereikbaar blijft. De aannemer stelt alles in het werk om de inrit in de Katelijnestraat voor het Kerstverlof opnieuw bereikbaar te kunnen maken.

Deze fase zou tegen eind januari 2021 (behoudens onvoorziene omstandigheden) afgerond zijn.

Katelijnestraat: werkzaamheden aan de Mariabrug

Sinds 4 november zijn ingrijpende werkzaamheden aan de Mariabrug in de Katelijnestraat gestart.

Bij hevige regenbuien stort de riool van de Mariastraat over in de reien ter hoogte van de Mariabrug. Het huidige tracé via de doorgang naar de site Oud Sint-Jan is een knelpunt en kan niet uitgebreid worden. Om de overstortwerking aan te pakken, wordt een sifon aangelegd onder de Mariabrug.

Deze gefaseerde werkzaamheden duren tot midden maart 2021. De Katelijnestraat is ter hoogte van de Mariabrug onderbroken voor het autoverkeer. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden, afhankelijk van de fase van de uitvoering, doorgang. Bij volledige afsluiting van de Mariabrug moeten ook de voetgangers en de fietsers een omleiding volgen.

In deze bewonersbrief met verkeersplan leest u meer informatie over deze werkzaamheden en de impact op het verkeer. 


4. Infomarkt

 

infomarkt Katelijne


Stad Brugge en Willemen Infra NV organiseerden op 14 januari 2020 een infomarkt over de geplande werkzaamheden. De planning, timing en de werkwijze van de aannemer werd er toegelicht. Ondertussen werd de planning en timing van de werkzaamheden aangepast als gevolg van de vertraging opgelopen door het stilleggen van de werf. 

Ook werd toegelicht hoe de bereikbaarheid en de leefbaarheid worden nagestreefd. Het verkeersverloop tijdens de eerste fase van de werkzaamheden werd voorgesteld alsook hoe de communicatie tijdens het hele proces zal verlopen.

De infomarkt ontving veel bezoekers. De gestelde vragen werden beantwoord.
Een paar beelden geven de sfeer op de infomarkt weer en ook de daar getoonde infopanelen kun je hier nog bekijken. Op de plenaire toelichtingsmomenten tijdens de infomarkt werd een presentatie gegeven van een aantal items. Bekijk de presentatie.


5. Meer groen in de Katelijne- en Arsenaalstraat

De Stad voorziet in de Katelijnestraat een aantal bloembakken om de straat op te fleuren. Tegenaan de Katelijnepoort worden de rij leilindes vervangen door sierkersen. Maar ook jij kunt als bewoner je straat of gevel opfleuren met planten.

Heb je geen voortuin?

 • met een gevelplant maak je je woning mooier en groener
 • is het voetpad voor je woning voldoende breed, dan kun je tegen de gevel een afgeboord plantvak aanleggen. Vraag hiervoor de toestemming aan het stadsbestuur
  • heb je je vergunning gekregen: dan kun je ervoor kiezen om het plantvak door de Stad te laten aanleggen of je kunt dit zelf doen. Nu de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat worden vernieuwd, is het belangrijk om NU je aanvraag in te dienen zodat de aannemer het plantgat kan voorzien
  • als bewoner zorg je zelf voor de aanplanting en het onderhoud
  • Bekijk de folder over gevelplanten.