Projectnieuws Katelijnestraat en Arsenaalstraat

 1. Heraanleg
 2. Vernieuwing nutsleidingen
 3. Vernieuwing riolering en heraanleg
 4. Infomarkt en infostand
 5. Meer groen in de Katelijnestraat en Arsenaalstraat
 6. Blijf op de hoogte

1. Heraanleg

De Katelijnestraat en de Arsenaalstraat, twee straten in het centrum van Brugge, worden vernieuwd. Een grondige opfrisbeurt van beide straten was nodig. Het wegdek is op veel plaatsen verzakt en de riolering is aan vervanging toe.
Plan Katelijnestraat
Plan Arsenaalstraat

De aanpak bestaat uit twee delen:

 1. vernieuwen van de nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon …)
 2. vernieuwen riolering gevolgd door de heraanleg (bovenbouw – aanbrengen wegbedekkingen)

2. Vernieuwing nutsleidingen

a. Katelijnestraat
Als voorbereiding op de rioleringswerken en heraanleg werden alle leidingen van de verschillende nutsmaatschappijen aangepast en vernieuwd waar nodig. Dit moest eerst aangepakt worden zodat er geen leidingen in de weg zouden liggen van de nieuwe riolering.
Midden augustus 2019 werd gestart met het vernieuwen van de nutsleidingen. Er werd in fasen gewerkt. Tot 14 februari 2020 vond de laatste fase plaats. 

b. Arsenaalstraat
Ook in de Arsenaalstraat werden de nutsleidingen aangepast en vernieuwd waar nodig.

3. Vernieuwing riolering en heraanleg

Na het vernieuwen van de nutsleidingen konden de rioleringswerken en de heraanleg van start gaan. In opdracht van de stad voert Willemen Infra nv uit Drongen deze werkzaamheden uit.

Planning en timing

Om de bereikbaarheid van de woningen en de handelszaken zo lang als mogelijk te verzekeren, gebeuren deze werkzaamheden in fasen.
De aannemer is op 17 februari 2020 gestart met de werkzaamheden. Deze werf lag ook tot 22 april stil als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Hierdoor raakte de oorspronkelijke planning achterhaald.
Bekijk het nieuwe plan met de globale fasering en timing.

Kruispunt Katelijnebrug/Gentpoortvest/Katelijnevest/Bargeweg: afgewerkt

Sinds 2 juni 2020 is het kruispunt Katelijnepoort – Bargeweg – Gentpoortvest weer open voor het verkeer. Het plaatselijk verkeer kan dus via deze weg weer het centrum binnenrijden. Als invalsroute voor het centrum blijft de Zuidzandstraat echter aanbevolen. Het verlaten van het centrum kan sinds 2 juni ook via de Gentpoortvest, Katelijnepoort of Bargeweg.

Katelijnestraat: werkzaamheden tussen Gentpoortvest en Arsenaalstraat: afgewerkt 

Sinds 7 september 2020 werd de zone tussen de Gentpoortvest en de Visspaanstraat afgewerkt en opengesteld voor het verkeer. Dit gaf het verkeer de mogelijkheid om de stad ook binnen te rijden via de Visspaanstraat. Ook de bewoners van de Colettijnenstraat en Colettijnenhof konden via het heraangelegde wegdeel weer vlot hun woning bereiken. In de zone tussen de Gentpoortvest en de Colettijnenstraat werd tweerichtingsverkeer ingevoerd zodat de bewoners van de Sulferbergstraat, Colettijnenhof en Colettijnenstraat via een kortere route de stad kunnen verlaten in plaats van een grote omweg te moeten rijden via de Oude Gentweg.

Sinds 22 september 2020 werd de Katelijnestraat, tussen de Visspaanstraat en de Rodenonnenstraat, opengesteld voor het plaatselijk verkeer. Er geldt tijdelijk tweerichtingsverkeer in dit straatdeel. Handelszaken zijn bereikbaar in deze zone.

Sinds 4 januari werd de zone tussen de Rodenonnenstraat en de inrit naar de ondergrondse parking Katelijne opengesteld voor het verkeer.

Arsenaalstraat: afgewerkt 

Begin september 2020 zijn de rioleringswerken in de Arsenaalstraat (inclusief kruispunt Katelijnestraat) gestart.

Ondertussen kreeg de straat ook nieuwe wegbedekkingen en werd deze straat op 4 november opengesteld worden voor het verkeer. 

Katelijnestraat: werkzaamheden tussen Arsenaalstraat en Wijngaardstraat: afgewerkt

Sinds 22 september 2020 was de aannemer gestart met voorbereidende werkzaamheden in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de Wijngaardstraat (kruispunt niet inbegrepen). Sinds 4 november heeft de aannemer de werfzone uitgebreid tot aan het Ankerplein. 

 

Het kruispunt Wijngaardstraat/Katelijnestraat werd vanaf 3 maart opgensteld voor het verkeer zodat het verkeer weer uit de Wijngaardstraat naar rechts de Katelijnestraat kan rijden om dan via de Arsenaalstraat, de Sulferbergstraat en de Coletijnenstraat naar de Katelijnepoort te rijden. In de zone tussen de Wijngaardstraat en de Arsenaalstraat wordt er tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd.

De inrit van de parking in de Katelijnestraat is sinds begin januari 2021 opnieuw bereikbaar via de Katelijnestraat.

Heraanleg Katelijnestraat, tussen Wijngaardstraat en Mariabrug: afgewerkt

Vanaf januari 2021 was Willemen Infra nv gestart met de rioleringswerkzaamheden en heraanleg van de Katelijnestraat, tussen de Wijngaardstraat en de Mariabrug. Deze fase werd eind april afgerond. Er is opnieuw verkeer mogelijk in deze zone tot aan de Mariabrug.

Katelijnestraat: bouwen pompstation Mariabrug

Bij hevige regenbuien stort de riool van de Mariastraat over in de reien ter hoogte van de Mariabrug. Het huidige tracé via de doorgang naar de site Oud Sint-Jan is een knelpunt en kan niet uitgebreid worden. Om de overstortwerking aan te pakken, werd gedacht om een sifon aan te leggen onder de Mariabrug. 

Na onderzoek op het terrein, namelijk het vrijgraven van de landhoofden en de steunmuren en het bepalen van de aanzetdiepte van de fundering van de landhoofden, is gebleken dat de uitvoering van de sifonering door middel van een onderdoorpersing niet uitvoerbaar was. Dit is enerzijds niet mogelijk omwille van de grote diepte en anderzijds omwille van mogelijke conflicten van de gestuurde boring met de middendrukleiding voor het gas.

Ondertussen werd naar alternatieven gezocht en werd er beslist om een ondergronds pompstation te bouwen ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, volledig buiten de rijweg van de Mariastraat. 

De persleidingen van het pompstation kunnen naar de riolering in de Katelijnestraat, boven de bestaande brugconstructie, onder het voetpad aangelegd worden. Deze zullen tussen de Mariabrug en de Kastanjeboomstraat worden aangesloten op de riolering.

Van zodra de persleidingen en de elektrische voeding voor het pompstation aangelegd zijn tussen het pleintje aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het kruispunt met de Kastanjeboomstraat, wordt het wegdek ter hoogte van de Mariabrug ook afgewerkt.

Tijdens de grondwerken stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig is . Zolang dit archeologisch onderzoek loopt, kunnen de werkzaamheden aan het pompstation niet verder worden gezet. Van zodra meer duidelijkheid over de verdere timing, volgt meer info.

Verkeersverloop

 • de Mariabrug blijft voor het autoverkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met fiets aan de hand, behouden doorgang aan weerszijden van de brug.
 • De Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid blijft voor het verkeer onderbroken en de parkeerplaatsen en autostandplaatsen in deze straat zijn tijdelijk niet bereikbaar.
 • De Mariastraat, tussen de Mariabrug en het Guido Gezelleplein is voor het verkeer onderbroken (dit straatdeel is nodig voor het plaatsen van materiaal en werfvoertuigen).

Mariabrug definitieve afwerking in zicht

De Mariabrug werd tijdens de uitvoering van de recente werkzaamheden verschillende keren vrijgegraven en aangevuld. Om na te gaan of de toestand van de brug hierdoor zou veranderd zijn, in vergelijking met de toestand bij aanvang van de werkzaamheden, liet de Stad een stabiliteitsstudie van de brug uitvoeren. De resultaten van deze studie geven aan dat de brug nog in goede staat is. Dit goede nieuws betekent meteen het startschot voor de verdere afwerking van de brug.

Timing & planning heraanleg Mariabrug

Om de stabiliteit van de brug naar de toekomst toe te verzekeren wordt er een drukverdeelplaat op de brug aangebracht. Deze aanleg gebeurt in 2 fases.

Fase 1: aanbrengen drukverdeelplaat tot 25 november 2021
 • vanaf 26 november tot en met 9 januari is de doorgang over de brug over de volledige breedte voor voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, mogelijk
 • tussen 9 januari en eind maart 2022 blijft de doorgang over de brug voor voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, eveneens verzekerd
Fase 2: aanbrengen definitieve fundering
 • na het voldoende uitdrogen van de drukverdeelplaat wordt een waterdichte laag (roofing en gietasfalt) aangebracht
 • vervolgens aanbrengen van definitieve fundering en definitieve verhardingen
 • verkeer: vanaf eind maart/begin april 2022 is ook gemotoriseerd verkeer over de brug mogelijk tot aan het plein met de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Mariastraat 19)

Heraanleg zone tussen de Kastanjeboomstraat en de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Zoals al eerder meegedeeld wil de aannemer een ondergronds pompstation realiseren ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug.

Omdat men tijdens deze grondwerken op waardevolle vondsten stootte, is sindsdien een archeologisch onderzoek aan de gang.

Zolang dit onderzoek loopt, kan er niet verder gewerkt worden aan het pompstation.

Ondertussen worden nog steeds waardevolle vondsten ontdekt, onder meer palend aan de rijweg. Om deze vondsten te kunnen opgraven, ontstaat een diepe bouwput tegenaan de rijweg. Om een verzakking van de rijweg van de Mariastraat in de bouwput te vermijden, zijn omwille van stabiliteitsredenen stuttingswerken nodig. Om veiligheidsredenen is er geen verkeer mogelijk in de Mariastraat, tussen de Mariabrug en de Gruuthusestraat, en is er ook geen verkeer mogelijk van en naar Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid tot zolang het archeologisch onderzoek duurt:

 • bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid en de handelaars van Mariastraat 21 – 23 kunnen via de Mariastraat tot in de nabijheid van het pleintje aan de Onze-Lieve- Vrouwekerk rijden om te laden en te lossen of om personen te laten in- of uitstappen;
 • verkeer blijft mogelijk in de Katelijnestraat tot aan de Kastanjeboomstraat. De rijrichting in de Kastanjeboomstraat blijft omgekeerd zodat het plaatselijk verkeer van de Katelijnestraat kan wegrijden via de Kastanjeboomstraat, richting Groeninge;
 • pas na het beëindigen van het archeologisch onderzoek zal de aannemer verder werken aan het pompstation. Dit zal echter ook hinder met zich meebrengen op het vlak van doorstroming. Vermoedelijk pas in het najaar van 2022 zal een continue doorstroming mogelijk zijn, behoudens onvoorziene onderbrekingen in functie van bepaalde risicovolle ingrepen.

4. Infomarkt

 

infomarkt Katelijne


Stad Brugge en Willemen Infra NV organiseerden op 14 januari 2020 een infomarkt over de geplande werkzaamheden. De planning, timing en de werkwijze van de aannemer werd er toegelicht. Ondertussen werd de planning en timing van de werkzaamheden aangepast als gevolg van de vertraging opgelopen door het stilleggen van de werf. 

Ook werd toegelicht hoe de bereikbaarheid en de leefbaarheid worden nagestreefd. Het verkeersverloop tijdens de eerste fase van de werkzaamheden werd voorgesteld alsook hoe de communicatie tijdens het hele proces zal verlopen.

De infomarkt ontving veel bezoekers. De gestelde vragen werden beantwoord.
Een paar beelden geven de sfeer op de infomarkt weer en ook de daar getoonde infopanelen kun je hier nog bekijken. Op de plenaire toelichtingsmomenten tijdens de infomarkt werd een presentatie gegeven van een aantal items. Bekijk de presentatie.


5. Meer groen in de Katelijne- en Arsenaalstraat

De Stad voorziet in de Katelijnestraat een aantal bloembakken om de straat op te fleuren. Tegenaan de Katelijnepoort worden de rij leilindes vervangen door sierkersen. Maar ook jij kunt als bewoner je straat of gevel opfleuren met planten.

Heb je geen voortuin?

 • met een gevelplant maak je je woning mooier en groener
 • is het voetpad voor je woning voldoende breed, dan kun je tegen de gevel een afgeboord plantvak aanleggen. Vraag hiervoor de toestemming aan het stadsbestuur
  • heb je je vergunning gekregen: dan kun je ervoor kiezen om het plantvak door de Stad te laten aanleggen of je kunt dit zelf doen. Nu de Katelijnestraat en de Arsenaalstraat worden vernieuwd, is het belangrijk om NU je aanvraag in te dienen zodat de aannemer het plantgat kan voorzien
  • als bewoner zorg je zelf voor de aanplanting en het onderhoud
  • Bekijk de folder over gevelplanten.

Contactinformatie