Heraanleg Katelijnestraat, tussen Wijngaardstraat en Mariabrug: afgewerkt

18
dec
2020

Vanaf januari 2021 was Willemen Infra nv gestart met de rioleringswerkzaamheden en heraanleg van de Katelijnestraat, tussen de Wijngaardstraat en de Mariabrug. De aannemer rondde deze fase af midden april. Dat betekent dat het verkeer opnieuw toegang heeft tot deze zone.

Katelijnestraat: bouwen pompstation Mariabrug

Bij hevige regenbuien stort de riool van de Mariastraat over in de reien ter hoogte van de Mariabrug. Het huidige tracé via de doorgang naar de site Oud Sint-Jan is een knelpunt en kan niet uitgebreid worden. Om de overstortwerking aan te pakken, werd gedacht om een sifon aan te leggen onder de Mariabrug. 

Na onderzoek op het terrein, namelijk het vrijgraven van de landhoofden en de steunmuren en het bepalen van de aanzetdiepte van de fundering van de landhoofden, is gebleken dat de uitvoering van de sifonering door middel van een onderdoorpersing niet uitvoerbaar was. Dit is enerzijds niet mogelijk omwille van de grote diepte en anderzijds omwille van mogelijke conflicten van de gestuurde boring met de middendrukleiding voor het gas.

Ondertussen werd naar alternatieven gezocht en werd er beslist om een ondergronds pompstation te bouwen ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, volledig buiten de rijweg van de Mariastraat.

De persleidingen van het pompstation kunnen naar de riolering in de Katelijnestraat, boven de bestaande brugconstructie, onder het voetpad aangelegd worden. Deze zullen tussen de Mariabrug en de Kastanjeboomstraat worden aangesloten op de riolering.

Van zodra de persleidingen en de elektrische voeding voor het pompstation aangelegd zijn tussen het pleintje aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het kruispunt met de Kastanjeboomstraat, wordt het wegdek ter hoogte van de Mariabrug ook afgewerkt.

Tijdens de grondwerken stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig is. Zolang dit archeologisch onderzoek loopt, kunnen de werkzaamheden aan het pompstation niet verder worden gezet. Van zodra meer duidelijkheid over de verdere timing, volgt meer info.

Verkeersverloop

  • de Mariabrug blijft voor het autoverkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met fiets aan de hand, behouden doorgang aan weerszijden van de brug.
  • de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid blijft voor het verkeer onderbroken en de parkeerplaatsen en autostandplaatsen in deze straat zijn tijdelijk niet bereikbaar
  • de Mariastraat, tussen de Mariabrug en het Guido Gezelleplein is voor het verkeer onderbroken (dit straatdeel is nodig voor het plaatsen van materiaal en werfvoertuigen)